Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bạn đang cần tra cứu quy hoạch xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn thông tin quy hoạch xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Giới thiệu xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình

Thụy Liên là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,05 km², dân số năm 1999 là 7747 người,[2] mật độ dân số đạt 856 người/km².

Giới thiệu tổng quan về xã Thụy Liên thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam:

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Thành lập: 1963
Diện tích: 9,05 km²
Dân số: 7747 người (1999)
Mật độ: 856 người/km² (1999)
Mã hành chính: 12889.0

1. Vị trí: Xã Thụy Liên nằm trong huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam.

2. Đặc điểm địa lý:

  • Xã có thể nằm ở vùng đất có đặc điểm địa hình đồng bằng, có thể gặp các yếu tố tự nhiên như sông, kênh mương, đồng ruộng.

3. Dân số:

  • Thụy Liên có dân số đa dạng, với cộng đồng người dân tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội đặc thù của vùng miền nông thôn.

4. Kinh tế:

  • Các hoạt động kinh tế chủ yếu tại xã có thể liên quan đến nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành nghề khác phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của địa phương.

5. Văn hóa và Xã hội:

  • Xã Thụy Liên có thể giữ lại những giá trị văn hóa truyền thống, thường có các lễ hội và nét độc đáo của cộng đồng dân cư.

6. Giáo dục và Y tế:

  • Cơ sở giáo dục và y tế tại xã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ và chăm sóc cho cộng đồng.

Bản đồ xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy

Bản đồ vị trí xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Liên huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ quy hoạch xã Thụy liên huyện Thái Thụy, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch xã Thụy liên huyện Thái Thụy, Thái Bình
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….