Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bạn đang cần tra cứu quy hoạch xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn thông tin quy hoạch xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Bản đồ quy hoạch xã Thụy việt huyện Thái Thụy, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch xã Thụy việt huyện Thái Thụy, Thái Bình

Giới thiệu xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình

Thụy Việt là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,15 km², dân số năm 1999 là 4503 người, mật độ dân số đạt 874 người/km².

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Diện tích: 5,15 km²
Dân số: 4503 người (1999)
Mật độ: 874 người/km² (1999)
Mã hành chính: 12856.0

Vị trí
Địa giới hành chính xã Thụy Việt phía Đông giáp với các xã Thụy Quỳnh, phía Nam giáp xã Dương Phúc, giáp với xã Thụy Hưng ở phía Tây, Giáp với xã Cộng Hiền, xã Cao Minh huyện Vĩnh Bảo của Hải Phòng ở phía Bắc. Xã Thụy Việt là xã giáp ranh của Thái Bình với thành phố Hải Phòng, được ngăn cách bởi con sông Hóa như là ranh giới tự nhiên.

Hành Chính
Xã Thụy Việt hiện nay có 5 thôn là: An Cúc Đông, An Cúc Tây, Hòa Đồng, Cao Trai và Việt Tân.

Di tích lịch sử
Di tích lịch sử nổi tiếng nhất của xã Thụy Việt là đền Tứ Xã nằm ở thôn Cao Trai, thờ tướng Đặng Huấn, quan thời nhà Lê, được cấp bằng Di tích lịch sử cấp Tỉnh. Tại thôn An Cúc Tây có đền Gọc Chợ, thờ tả tướng Ngô Đức Thuần, vị tướng cầm quân chấn giữ chống giặc dọc sông Hóa. Xã có 3 ngôi chùa và 3 đình làng.

Bản đồ xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy

Bản đồ vị trí xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy

Bản đồ giao thông xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy

Bản đồ vệ tinh xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Thụy Việt huyện Thái Thụy, Thái Bình

Bản đồ quy hoạch xã Thụy việt huyện Thái Thụy, Thái Bình
Bản đồ quy hoạch xã Thụy việt huyện Thái Thụy, Thái Bình
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….