Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

p 20220402131739590

 Phường Hòa Mạc thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp xã Chuyên Ngoại; Phía tây giáp phường Yên Bắc; Phía nam giáp xã Trác Văn và xã Yên Nam; Phía bắc giáp phường Châu Giang.

13. Đường nối đoạn phía sau Công an thị xã Duy Tiên tới đoạn cách đó khoảng 500 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn phía sau Công an thị xã Duy Tiên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc.

p1 20220402131741790

  Đường nối đoạn phía sau Công an thị xã Duy Tiên tới đoạn cách đó khoảng 500 m trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220402131741286

  Đường nối đoạn phía sau Công an thị xã Duy Tiên tới đoạn cách đó khoảng 500 m trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường Quan Nha Bãi tới đoạn cách đó khoảng 630 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Quan Nha Bãi, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 630 m về phía bắc.

p2 2022040213174329

  Đường nối đường Quan Nha Bãi tới đoạn cách đó khoảng 630 m trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220402131742540

  Đường nối đường Quan Nha Bãi tới đoạn cách đó khoảng 630 m trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường song song với số 14 nói trên tới đường Thái Hòa

Hai đoạn đường này có chiều dài khoảng 160 m. Điểm đầu ở đường số 14 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Thái Hòa.

p3 2022040213174452

  Đường song song với số 14 nói trên tới đường Thái Hòa trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220402131743686

  Đường song song với số 14 nói trên tới đường Thái Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên – tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…