Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

p 20220415130655211

 Xã Đạo Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp Bắc Lý; phía tây giáp TP. Hưng Yên; phía nam giáp Đức Lý; phía bắc giáp Hưng Yên. 

7. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường nối 2 cao tốc

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở đường nối 2 cao tốc. Đường này có chiều dài khoảng 1,10 km.

p1 20220415130635862

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường nối 2 cao tốc trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220415130634368

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường nối 2 cao tốc trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn nhà nghỉ Kỳ Ngoan

Đường này có điểm đầu ở đoạn đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn nhà nghỉ Kỳ Ngoan, có chiều dài khoảng 840 m.

p2 20220415130637817

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn nhà nghỉ Kỳ Ngoan trên bản đồ quy hoạch.

p2 2022041513063725

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn nhà nghỉ Kỳ Ngoan trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 7 nói trên tới đường số 8 sẽ mở

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 7 nói trên, sau đó kết thúc ở đường số 8 như đã miêu tả, cách đó khoảng 790 m.

p3 20220415130639222

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường số 8 sẽ mở trên bản đồ quy hoạch. 

p3 20220415130638461

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đường số 8 sẽ mở trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach ke hoach thanh pho Quy Nhon

Bản đồ quy hoạch thành phố Quy Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các…

Ban do quy hoach thanh pho Da Lat Lam Dong

Bản đô quy hoạch thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần…

Ban do quy hoach ke hoach quan 4 TPHCM nam

Bản đồ quy hoạch quận 4 TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Quận 4, TP.HCM được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng,…

Ban do quy hoach ke hoach quan 10 TPHCM nam

Bản đồ quy hoạch quận 10, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất Quận 10, TP.HCM được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng,…

Ban do quy hoach huyen Huong Khe Ha Tinh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hương Khê. Hà Tĩnh 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê, Hà Tĩnh được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach – Ke hoach quan Ninh Kieu

Bản đồ quy hoạch quận Ninh Kiều, Cần Thơ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến 2030 được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao…