Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Hòa Hiệp là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 99,72 km2. Xã Hòa Hiệp nằm ở phía bắc huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Hòa Hiệp như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây giáp các xã Tân Lâm và Bàu Lâm; phía nam giáp các xã Hòa Hội và Bình Châu; phía bắc giáp xã Tân Lâm và tỉnh Bình Thuận.

1. Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Hiệp, có chiều dài khoảng 5,3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trại heo Phú Quý). Điểm cuối nằm trên đường 329 (gần trường THCS Hòa Hiệp).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329 theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 329 trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,4 km. Điểm đầu nằm trên đường 329 (gần cầu 4). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường 329 với địa giới phía nam của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Hiệp, có chiều dài khoảng 8,4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần tap hóa Thanh Hoa). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm ở hai ảnh minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối địa giới phía tây với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….