Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Tân Phúc nằm ở phía bắc huyện Ân Thi. Phía đông giáp tỉnh Hải Dương và xã Bãi Sậy; Phía tây giáp xã Đào Dương; Phía nam giáp xã Hoàng Hoa Thám và xã Quang Vinh; Phía bắc giáp xã Bắc Sơn và xã Bãi Sậy.

1. Đường tỉnh 382 mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc đáng chú ý có tuyến đường tỉnh 382 mở rộng thêm một đoạn khoảng 2,15 km bắt đầu từ đoạn giao nhau với đường Quốc lộ 38 và kéo xuống phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ Quốc lộ 38 lên phía tây của xã.

Đây là đoạn đường dài khoảng 555 m nối từ đường Quốc lộ 38 đoạn cách cây xăng Tân Phúc khoảng hơn 200 m và kéo lên phía tây của xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Quốc lộ 5B xuống phía nam.

Trong tương lai xã Tân Phúc sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,65 m nối từ đường Quốc lộ 5B ở đoạn gần chùa Ấp Đòng và kéo dài xuống phía nam của xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

1 20230505192836706

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú,…

1 20230426214841211

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Đông,…

1 20230329112324656

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú,…

dx 16351683703071597213820

Bản đồ quy hoạch xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Xuân,…

dthanh 1634899097948906933492

Bản đồ quy hoạch xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Thạnh,…

dt 1634891358658639424628

Bản đồ quy hoạch xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Diên Tân,…