Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 1.

Xã Tân Quý Tây có diện tích 8,37 km², là một xã thuộc địa bàn huyện Bình Chánh (TP HCM). Phía bắc giáp xã An Phú Tây; phía đông giáp xã Hưng Long qua rạch Cầu Già; phía nam tỉnh Long An; phía tây giáp xã Bình Chánh; phía tây bắc giáp thị trấn Tân Túc.

1. Đường song song với đường giao thông hào ấp 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh đáng chú ý có đường song song với đường giao thông hào ấp 3. Trong phạm vi xã, đoạn đường bắt đầu từ đường Bờ Huệ, cắt qua đường T11 và kết thúc tại đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Tổng chiều dài của đoạn sẽ mở khoảng 1,8 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tây Quý Tây theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu tím).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 4.

Đoạn từ đường Bờ Huệ cắt qua đường T11. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 5.

Đoạn đường tiếp tục chạy song song với đường giao thông hào ấp 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 6.

Đoạn đường kết thúc tại đường Đoàn Nguyễn Tuấn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Theo quy hoạch, sẽ có 1 đường song song với đường Đoàn Nguyễn Tuấn được mở trong tương lai. Đoạn đường có chiều dài khoảng 500 m, nối QL1A và đường giao thông hào ấp 3, đồng thời cắt qua đường Dây Thép.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu tím).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM (Phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Quý Tây. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….