Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

0 20221108075001631

 Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

16. Tuyến đường từ QL32 đến KĐT Bắc An Khánh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ QL32 đến KĐT Bắc An Khánh, dài khoảng 6,5 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1 20221108075032304

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1 1 20221108075035814

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL32, đối diện đường Văn Tiến Dũng.

1 2 20221108075039171
Đoạn qua đường Trịnh Văn Bô và nối vào KĐT sinh thái Xuân Phương.
1 3 20221108075042190
Đoạn từ KĐT sinh thái Xuân Phương đến đường 70.
1 4 20221108075045216
Đoạn qua đường 70 sang KĐT An Lạc Green Symphony.
1 5 20221108075048387
Đoạn từ KĐT An Lạc Green Symphony qua Vành đai 3,5 sang KCN An Ninh.
1 7 20221108075053197
Đoạn qua đường Lại Yên.
1 8 20221108075230254

Đoạn thuộc KĐT Bắc An Khánh đang xây dựng.

17. Tuyến đường từ KĐT An Lạc Green Symphony đến xã Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT An Lạc Green  Symphony  đến xã Lại Yên, dài khoảng 3 km.

2 2022110808254464

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

2 1 20221108082547747

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở mục 17, đoạn đối diện Tiểu học Xuân Phương.

2 2 2022110808255186

 Một phần của tuyến đường này đã xây dựng.

2 3 20221108082702644

 Tuyến đi qua khu đô thị Vườn Cam.

2 4 2022110808270680

 Tuyến đi qua đường Lại Yên đoạn cây xăng và kết thúc khi giao với đường quy hoạch ở đoạn nhà văn hóa thôn 1, xã Lại Yên.

18. Tuyến đường từ Khu đô thị An Lạc Green Symphony qua KĐT Vườn Cam 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ Khu đô thị An Lạc Green Symphony qua KĐT Vườn Cam, dài khoảng 1,8 km.

3 20221108090823185

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

3 1 20221108090913364

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở KĐT An Lạc Green Symphony.

3 2 20221108090917272

 Tuyến đi qua KĐT Vườn Cam, đường Lại Yên.

3 3 20221108090920583

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần thôn 1, Lại Yên.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…