Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Vân Hội là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Xã có diện tích 4,75 km². Phía nam giáp xã Hợp Thịnh; phía bắc giáp xã Duy Phiên; phía đông giáp phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên; phía tây giáp huyện Vĩnh Tường.

1. Đường nối đường bờ kênh với địa giới phía tây của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Vân Hội, có chiều dài khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên đường bờ kênh (gần bờ kênh Thủy Nông, đối diện phụ kiện Nguyễn Hoàng). Điểm cuối nằm trên địa giới phía tây của xã, đây là một đoạn dự án 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường bờ kênh với địa giới phía tây của xã theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường bờ kênh với địa giới phía tây của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh

Theo quy hoạch, đường HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,4 km. Điểm đầu nằm trên đường tỉnh 305 (gần cây xăng Vân Hội). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã (gần SCC Vina).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường tỉnh 305

Đường này có chiều dài vào khoảng 940 m. Điểm đầu nằm trên Đường nối đường bờ kênh với địa giới phía tây của xã, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trong bài. Điểm cuối nằm trên đường đi qua trường THCS Vân Hội (gần cửa hàng Đỗ Hồng Công).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường song song với đường tỉnh 305 theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường song song với đường tỉnh 305 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…