Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở huyện Gia Bình mới nhất

anh chup man hinh 2022 04 23 luc 123829 2022042312402016

Xuân Lai là một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Xã Xuân Lai có diện tích 10,84 km², dân số năm 2002 là 8251 người, mật độ dân số đạt 761 người/km². Về địa giới hành chính xã Xuân Lai phía đông giáp xã Đại La và Nhân Thắng; phía nam giáp thị trấn Gia Bình; phía tây giáp xã Đông Cứu; phía bắc giáp xã Song Giang.

1. Đường tỉnh 279

Tuyến đường tỉnh chạy dọc qua địa bàn phía tây nam của xã Xuân Lai, chạy gần như song song với đường tỉnh 280.

anh chup man hinh 2022 04 23 luc 123850 20220423124249491

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lai theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Đường kẻ viền màu vàng). 

anh chup man hinh 2022 04 23 luc 123829 20220423124247787

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lai. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…