Bản đồ quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

0 20220424153309308

 Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất nối Nguyễn Công Hoan – La Thành

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất nối Nguyễn Công Hoan – La Thành với diện tích khoảng 6.325,819 m2, dài khoảng 408 m.

1 20220424161048792

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

1 1 20220424161053951

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

1 2 20220424161058336

 Khu đất sắp thu hồi trùng với một phần ngõ 84 Ngọc Khánh, đoạn đối diện Nguyễn Công Hoan.

1 3 20220424161103126

 Đoạn qua bên hông tòa nhà VTV.

1 4 20220424161107859

1 5 20220424161112871

1 6 20220424161328189

 Khu đất kết thúc ở đường La Thành.

5. Khu đất từ mục 4 đến ngõ 112 Ngọc Khánh

Những khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất từ mục 4 đến ngõ 112 Ngọc Khánh với diện tích khoảng 2.115,293 m2, dài khoảng 270 m.

2 20220425065826917

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

2 1 20220425065830912

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

2 2 20220425065835135

2 3 20220425065840365

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

6. Khu đất từ mục 5 đến đường La Thành

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ đáng chú ý có khu đất từ mục 5 đến đường La Thành với diện tích khoảng 2.043,481 m2, dài khoảng 250 m.

3 20220425071942480

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

3 1 20220425072045406

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Giảng Võ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

3 2 20220425072050156

 Khu đất sắp thu hồi trùng với ngõ 678 La Thành.

3 3 202204250720559

 Khu đất mở rộng ngõ 678.

3 4 20220425072059732

 Khu đất kết thúc ở đường La Thành.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

– Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

– Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.) 

[xyz-ihs snippet=”quan-ba-dinh”]

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…