Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

Khám phá sự phát triển và hình thành của xã Đông Hợp thông qua bài viết về bản đồ quy hoạch xã Đông Hợp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bạn sẽ được dẫn dắt qua những chi tiết về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất, và kế hoạch phát triển của khu vực này. Bản đồ quy hoạch sẽ là nguồn thông tin đắc lực để hiểu rõ hơn về hình ảnh và chiều sâu của Đông Hợp.

Vị trí địa lý xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

Xã Đông Hợp nằm ở trung tâm của huyện Đông Hưng, bên bờ nam sông Tiên Hưng.

 • Phía đông giáp xã Đông Các;
 • Phía nam giáp xã Đông Động;
 • Phía tây giáp các xã Phú Châu và Nguyên Xá;
 • Phía bắc giáp thị trấn Đông Hưng và xã Đông La.
Bản đồ vị trí xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng

Diện tích và dân số

Xã Đông Hợp có diện tích 2,58 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Đông Hợp có số dân 4.742 người.

Bản đồ giao thông xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

Quốc lộ 10 là tuyến giao thông đường bộ quan trọng của xã Đông Hợp, đi ngang qua xã theo hướng bắc – nam. Tuyến đường này kết nối xã với trung tâm huyện Đông Hưng và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận tải, giao thương của nhân dân trong xã.

Theo quy hoạch, tuyến Quốc lộ 10 sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô đường cấp III, bề rộng nền đường 20,5 m, mặt đường rộng 16 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Ngoài Quốc lộ 10, hệ thống giao thông của xã Đông Hợp còn được quy hoạch phát triển theo hướng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện có và xây dựng mới các tuyến đường mới. Cụ thể, các tuyến đường trục chính đô thị sẽ được nâng cấp lên quy mô đường đô thị cấp III, đường khu vực sẽ được nâng cấp lên quy mô đường đô thị cấp IV, đường nội bộ sẽ được xây dựng mới theo quy hoạch.

Việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông của xã Đông Hợp sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bản đồ giao thông xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng Bản đồ giao thông xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng

Quy hoạch sử dụng đất xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Đông Hợp được xác định theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo quy hoạch, xã Đông Hợp có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.535,4 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 1.259,7 ha, chiếm 49,6% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Đất phi nông nghiệp: 1.275,7 ha, chiếm 50,4% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong đó, đất phi nông nghiệp được phân chia thành các loại sau:

 • Đất ở: 399,8 ha, chiếm 15,8% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Đất công cộng: 129,5 ha, chiếm 5,1% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 746,4 ha, chiếm 29,5% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Đất chuyên dùng: 2 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 310 ha, chiếm 12,2% tổng diện tích đất tự nhiên.

Quy hoạch sử dụng đất xã Đông Hợp được xây dựng trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của xã, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đông Hưng và tỉnh Thái Bình. Việc thực hiện quy hoạch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bản đồ vệ tinh xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình

Bản đồ vệ tinh xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng Bản đồ vệ tinh xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng

Qua hành trình khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Hợp huyện Đông Hưng, chúng ta đã nhìn nhận một cách tổng thể và chi tiết về sự phát triển và hình thành của xã. Bản đồ không chỉ là một tài liệu số, mà còn là bức tranh sống động về hành trình từ quá khứ, hiện tại đến tương lai của Đông Hợp.

  • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
  • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Websitehttps://meeymap.com/
  • Số điện thoại: 0869092929
  • Email: Contact@meeyland.com
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….