Bản đồ quy hoạch

Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Ngũ Lạc là một xã của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Lịch sử hình thành xã Ngũ Lạc

Theo Nghị định của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký ngày 20/12/1899, ngày 1/1/1900 trên địa bàn xã Ngũ Lạc ngày nay có 5 làng: Lạc Hòa, Lạc Thạnh, Lạc Sơn, Lạc Thiện và Lạc Nghĩa. Sau đó được nhập lại thành hai làng: Thạnh Hòa Sơn và Thiện Nghĩa. Địa giới hành chính như hai xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải) và Thạnh Hòa Sơn (huyện Cầu Ngang) ngày nay. Hai làng Thạnh Hòa Sơn và Thiện Nghĩa tiếp tục nhập lại vào khoảng năm 1942 đặt tên làng là Ngũ Lạc. Sở dĩ có tên xã Ngũ Lạc là vì xã này được thành lập bởi 5 làng có tên Lạc do Ông Lâm Văn Nhiêu Cai tổng Vĩnh Trị đặt tên (Nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính Huyện Cầu Ngang).

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Bản đồ vị trí xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Bản đồ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Bản đồ giao thông xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Bản đồ giao thông xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. (Open Street Map)

Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải nhìn từ vệ tinh

Bản đồ vệ tinh xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Bản đồ vệ tinh xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. (Satelite Map)

☛ Có thể bạn quan tâm: Danh sách phường xã Trà Vinh

– Tìm kiếm nhanh quận huyện xã phường cần xem bản đồ:

  • Danh sách xã phường Việt Nam
  • Danh sách quận huyện Việt Nam
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….