Bản đồ quy hoạch

Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Tân Hiệp là một xã của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đông Nam Bộ
Thành lập: 2005
Diện tích: 70,52 km²
Dân số: 6.908 người (2005)
Mật độ: 98 người/km² (2005)
Mã hành chính: 25361.0

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
Bản đồ vị trí xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

Bản đồ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

Bản đồ giao thông xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
Bản đồ giao thông xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. (Open Street Map)

Xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản nhìn từ vệ tinh

Bản đồ vệ tinh xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản
Bản đồ vệ tinh xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. (Satelite Map)

☛ Có thể bạn quan tâm: Danh sách phường xã Bình Phước

– Tìm kiếm nhanh quận huyện xã phường cần xem bản đồ:

  • Danh sách xã phường Việt Nam
  • Danh sách quận huyện Việt Nam
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…