Bản đồ quy hoạch

Bản đồ các phường quận Thủ Đức, TPHCM|Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ các phường quận Thủ Đức, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Đây là một nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về quy hoạch đô thị và sự phát triển trong khu vực này.

Vị trí địa lý quận Thủ Đức, TPHCM

Bản đồ quận Thủ Đức, TPHCM
Bản đồ quận Thủ Đức, TPHCM

Quận Thủ Đức nằm ở phía đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp Quận 9 với ranh giới là Xa lộ Hà Nội
 • Phía tây giáp Quận 12 và quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn
 • Phía nam giáp quận Bình Thạnh và Quận 2 với ranh giới là Rạch Chiếc – Trau Trảu
 • Phía bắc giáp các thành phố Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quận có diện tích 47,80 km², dân số năm 2019 là 532.377 người, mật độ dân số đạt 11.138

Hành chính quận Thủ Đức, TPHCM

Quận Thủ Đức với 12 phường trực thuộc là: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

Bản đồ hành chính quận Thủ Đức
Bản đồ hành chính quận Thủ Đức

Bản đồ các phường quận Thủ Đức, TPHCM chi tiết

Phường Bình Chiểu

Phường Bình Chiểu nằm ở phía tây bắc thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía nam giáp các phường Tam Bình và Hiệp Bình Phước
 • Các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương.

Phường có diện tích 5,41 km², dân số năm 2021 là 80.802 người, mật độ dân số đạt 14.935 người/km².

Phường Bình Chiểu
Phường Bình Chiểu

Phường Bình Thọ

Phường Bình Thọ nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Hiệp Phú
 • Phía tây giáp phường Trường Thọ
 • Phía nam giáp các phường Trường Thọ và Phước Long B
 • Phía bắc giáp các phường Linh Chiểu và Linh Trung.

Ranh giới của phường là ba tuyến đường: Xa lộ Hà Nội, Võ Văn Ngân và Đặng Văn Bi.

Phường có diện tích 1,21 km², dân số năm 2021 là 16.903 người, mật độ dân số đạt 13.969 người/km².

Phường Bình Thọ
Phường Bình Thọ

Phường Hiệp Bình Chánh

Phường Hiệp Bình Chánh nằm ở phía tây thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Linh Đông
 • Phía tây và phía nam giáp quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn
 • Phía bắc giáp các phường Hiệp Bình Phước và Tam Phú.

Phường có diện tích 6,47 km², dân số năm 2021 là 107.246 người, mật độ dân số đạt 16.575 người/km².

Phường Hiệp Bình Chánh
Phường Hiệp Bình Chánh

Phường Hiệp Bình Phước

 • Phía đông giáp phường Tam Bình và phường Tam Phú
 • Phía tây giáp Quận 12 và quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn
 • Phía nam giáp phường Hiệp Bình Chánh
 • Phía bắc giáp phường Bình Chiểu và tỉnh Bình Dương.

Phường có diện tích 7,65 km², dân số năm 2021 là 69.849 người, mật độ dân số đạt 9.130 người/km²

Phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức
Phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Phường Linh Chiểu

Phường Linh Chiểu nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Linh Trung
 • Phía tây giáp phường Linh Tây
 • Phía nam giáp các phường Trường Thọ và Bình Thọ
 • Phía bắc giáp các phường Linh Tây và Linh Trung.

Phường có diện tích 1,41 km², dân số năm 2021 là 24.137 người, mật độ dân số đạt 17.118 người/km².

Phường Linh Chiểu
Phường Linh Chiểu

Phường Linh Đông

Phường Linh Đông nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp các phường Trường Thọ và Linh Tây
 • Phía tây giáp các phường Tam Phú và Hiệp Bình Chánh
 • Phía nam giáp quận Bình Thạnh với ranh giới là sông Sài Gòn
 • Phía bắc giáp phường Tam Phú.

Phường có diện tích 2,94 km², dân số năm 2021 là 43.204 người, mật độ dân số đạt 14.695 người/km².

Phường Linh Đông
Phường Linh Đông

Phường Linh Tây

Phường Linh Tây nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp các phường Linh Chiểu và Linh Trung
 • Phía tây giáp các phường Tam Phú và Linh Đông
 • Phía nam giáp các phường Linh Đông và Trường Thọ
 • Phía bắc giáp tỉnh Bình Dương.

Phường có diện tích 1,36 km², dân số năm 2021 là 23.406 người, mật độ dân số đạt 17.210 người/km².

Phường Linh Tây
Phường Linh Tây

Phường Linh Trung

Phường Linh Trung nằm ở phía bắc thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Tân Phú và phường Long Bình với ranh giới là Xa lộ Hà Nội
 • Phía tây giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương
 • Phía nam giáp các phường Linh Chiểu, Bình Thọ và Hiệp Phú
 • Phía bắc giáp phường Linh Xuân và tỉnh Bình Dương.

Phường có diện tích 7,06 km², dân số năm 2021 là 51.816 người, mật độ dân số đạt 7.339 người/km².

Phường Linh Trung
Phường Linh Trung

Phường Linh Xuân

Phường Linh Xuân nằm ở phía bắc thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía nam giáp phường Linh Trung
 • Các phía còn lại giáp tỉnh Bình Dương.

Phường có diện tích 3,87 km², dân số năm 2021 là 63.185 người, mật độ dân số đạt 16.326 người/km².

Phường Linh Xuân
Phường Linh Xuân

Phường Tam Bình

Phường Tam Bình nằm ở phía tây bắc thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp tỉnh Bình Dương
 • Phía tây giáp phường Hiệp Bình Phước
 • Phía nam giáp phường Tam Phú
 • Phía bắc giáp phường Bình Chiểu.

Phường có diện tích 2,17 km², dân số năm 2021 là 28.901 người, mật độ dân số đạt 13.318 người/km².

Phường Tam Bình
Phường Tam Bình

Phường Tam Phú

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương
 • Phía tây giáp phường Hiệp Bình Phước
 • Phía nam giáp phường Linh Đông và phường Hiệp Bình Chánh
 • Phía bắc giáp phường Tam Bình.

Phường có diện tích 3,09 km², dân số năm 2021 là 30.743 người, mật độ dân số đạt 9.949 người/km².

Phường Tam Phú
Phường Tam Phú

Phường Trường Thọ

Phường Trường Thọ nằm ở trung tâm thành phố Thủ Đức, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp phường Bình Thọ, Phước Long B và Phước Long A
 • Phía tây giáp các phường Linh Đông và Linh Tây
 • Phía nam giáp quận Bình Thạnh và các phường An Phú, Phước Long A
 • Phía bắc giáp phường Linh Chiểu.

Phường có diện tích 4,99 km², dân số năm 2021 là 48.467 người, mật độ dân số đạt 9.712 người/km².

Phường Trường Thọ
Phường Trường Thọ

Bản đồ quy hoạch thành phố Thủ Đức, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất

Về quy hoạch quận Thủ Đức, ngày 12/11/2012, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 5759/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000. Quy hoạch này vẫn có hiệu lực cho đến khi quy hoạch mới được lập, công bố.

Về tính chất của khu vực quy hoạch: Quận Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp quận, tính chất quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1999, quận Thủ Đức là đầu mối đường sắt, có các công trình hạ tầng kĩ thuật thuận lợi cho việc bố trí dân cư mới và phát triển kinh tế – xã hội của quận. Chức năng chính của quận Thủ Đức từ năm 2006 – 2020 là thương mại – dịch vụ – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – giáo dục – thể dục thể thao.

Cơ cấu sử dụng đất quận Thủ Đức đến năm 2020 là: Đất dân dụng 2.363,97 ha, chiếm 49,61%, trong đó, đất ở chiếm 1.653,29 ha, chiếm 34,70%. Đất khác trong khu dân dụng là 242,60 ha. chiếm 5,09%. Đất ngoài dân dụng là 2.158,32 ha, chiếm 45,3%.

Về định hướng phát triển không gian, quận Thủ Đức được coi là: Trung tâm kinh tế với sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung, trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm chuyên ngành về giáo dục đại học và trên đại học; khu thể dục thể thao và là nới tập trung công trình hạ tầng kĩ thuật đầu mối của thành phố.

Các khu chức năng chính yếu của quận Thủ Đức, bao gồm: Khu ở; khu trung tâm, công trình dịch vụ đô thị; khu công viên cây xanh, dịch vụ thể dục – thể thao; khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các khu vực có chức năng đô thị khác.

Quận Thủ Đức có 3 hành lang (trục) chính: Trong đó, trục thứ nhất là các trục đối ngoại chính: Xa lộ Hà Nội, Vành đai 2, xa lộ Xuyên Á và quốc lộ 13. Tổ chức công trình khối tích lớn, khoảng lùi sâu, nhiều diện tích trồng cây xanh, tạo điểm nhấn tại các nút giao. Hình thành mảng chức năng với khoảng cách khá lớn giữa đường giao thông với công trình.

Trục thứ hai là các trục cảnh quan chính, bao gồm: Vành đai ven sông Sài Gòn, từ cầu Bình Phước đến kênh đào Trường Thọ; ven rạch Ông Dầu, trục Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài; trục đường Võ Văn Ngân – đường Tô Ngọc Vân, trục đường Đặng Văn Bi.

Trục thứ ba là các trục cảnh quan kiến trúc đặc trưng, bao gồm: Trục quốc lộ 13 là dịch vụ khách sạn, nhà hàng, sửa chữa và showroom ô tô; trục đường Kha Vạn Cân là dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng, bán lẻ; trục đường Võ Văn Ngân – Đặng Văn Bi là dịch vụ bán lẻ, dịch vụ giáo dục – y tế – văn hóa – nhà hàng – khách sạn; trục tỉnh lộ 43 là dịch vụ công cụ, trang thiết bị xây dựng, ô tô, xuất nhập khẩu; trục xa lộ Hà Nội là dịch vụ bán buôn và giải trí…

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung quận Thủ Đức và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 2.

Quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 3.

Quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung quận Thủ Đức. (Nguồn: Sở QH&KT TP HCM).

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức thể hiện trên Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM. (Nguồn: Sở QH&KT TP HCM).

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 5.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Sở QH & KT TP HCM).

Đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM

Trên địa bàn quận Thủ Đức hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức là khu đất dài khoảng 300 m ven rạch Gò Dưa, vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Nằm ở phường Hiệp Bình Chánh, phía bắc và phía đông giáp rạch Gò Dưa, phía tây giáp chung cư cao cấp Thủ Đức House. Khu đất này được quy hoạch là đất cây xanh.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM, bản đồ quy hoạch chung quận Thủ Đức, bản đồ định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:

Đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn quận Thủ Đức. Các khu đất khoanh màu đỏ là một số khu đất thuộc diện dính quy hoạch do được quy hoạch chức năng sử dụng là đất cây xanh và đất mặt nước . (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Đất có quy hoạch ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM

 

Những tuyến đường chính, đường liên khu vực sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch chung quận Thủ Đức, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ định hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025.

Dưới đây là ví dụ một số đường, cầu sẽ mở thể hiện trên các bản đồ quy hoạch:

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Quận Thủ Đức thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 2.

Bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 thuộc địa bàn quận Thủ Đức. Trên bản đồ này, phần khoanh tròn màu đỏ là đường Vành Đai 2, trong vòng tròn màu tím là cầu Thủ Đức – Bình Quới 2. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 4.

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn quận Thủ Đức. Đường kẻ màu xanh trong vòng tròn màu đỏ là dự án đường nối đường Phạm Văn Đồng với quốc lộ 13. Trong bản đồ này, các đường kẻ màu trắng là đường giao thông hiện có hoặc được quy hoạch làm đường giao thông. (Nguồn: Sở QH & KT TP HCM).

Đường sẽ mở ở quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 5.

Dự án đường nối đường Phạm Văn Đồng với Quốc lộ 13 thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ các phường quận Thủ Đức, TPHCM là bức tranh tổng thể về sự phát triển và quy hoạch đô thị trong tương lai. Nhìn vào bản đồ, chúng ta thấy rõ sự đầu tư và quan tâm của chính quyền đối với quận này. Kế hoạch sử dụng đất không chỉ là một dự án công cộng mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng đô thị hiện đại, bền vững. Bản đồ quy hoạch không chỉ là kế hoạch cho hiện tại mà còn là tương lai rộng lớn, nơi mà quận Thủ Đức có thể phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng sự thịnh vượng và tiến bộ của thành phố Hồ Chí Minh.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…