Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Thành phố Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Thị xã Duyên Hải
Bản đồ quy hoạch Huyện Càng Long
Bản đồ quy hoạch Huyện Cầu Kè
Bản đồ quy hoạch Huyện Cầu Ngang
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Thành
Bản đồ quy hoạch Huyện Duyên Hải
Bản đồ quy hoạch Huyện Tiểu Cần
Bản đồ quy hoạch Huyện Trà Cú

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Cầu Ngang. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

1. Giới thiệu về huyện Cầu Ngang

Vị trí địa lý

Huyện Cầu Ngang nằm ở phía Đông Nam tỉnh Trà Vinh, nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu, có địa giới hành chính:

 • Phía Đông và phía Bắc giáp huyện Châu Thành
 • Phía Tây giáp huyện Trà Cú
 • Nam giáp huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Diện tích, dân số

Huyện Cầu Ngang có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 325 km², dân số khoảng 121.254 người (2019), trong đó thành phố 10.070 người (8%), nông thôn 111.184 người (92%). Mật độ dân số khoảng 373 người/km².

Xem thêm:  Bản đồ Huyện Quế Võ, Bắc Ninh | Kế hoạch Sử dụng Đất

địa hình

Địa hình của huyện này là vùng đồng bằng ven biển, độ cao trung bình chỉ từ 0,5 đến 1,5m so với mực nước biển.

Địa hình chủ yếu là đất phèn, đất phù sa, đất đen, phù sa ven biển, đất phù sa chuyển thành đất canh tác. Đặc điểm của địa hình ở đây là kênh, rạch, ao, hồ, đầm, đồi mồi, ruộng nước lợ, mặn.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều sông nhỏ, đặc biệt là sông Cổ Chiên – một trong những sông lớn nhất Trà Vinh, chảy qua huyện Cầu Ngang tạo nên mạng lưới sông ngòi chằng chịt với nhau. hình thành cảnh quan đặc trưng của ĐBSCL.

Kinh tế

Kinh tế huyện Cầu Ngang chủ yếu là ngư nghiệp. Hoạt động chính bao gồm nuôi trồng thủy sản như tôm, cá, tôm, ốc hương… Ngoài ra, huyện Cầu Ngang còn có một số hoạt động nông nghiệp khác như trồng lúa, cây ăn trái, chăn nuôi đại gia súc. Đặc biệt, huyện Cầu Ngang có nhiều vùng đất ven biển thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Huyện còn có 15 km bờ biển thuộc địa bàn các thị trấn Vĩnh Kim, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và Mỹ Long. đây cũng là lợi thế của huyện trong việc phát triển ngành đánh bắt hải sản xa bờ.

2. Bản đồ hành chính Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang có 15 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Bao gồm 2 thị trấn và 13 xã.

 • Thị trấn Cầu Ngang (huyện lị), Thị trấn Mỹ Long, Xã Hiệp Hòa, Xã Hiệp Mỹ Đông, Xã Hiệp Mỹ Tây, Xã Kim Hòa, Xã Long Sơn, Xã Mỹ Hòa, Xã Mỹ Long Bắc, Xã Mỹ Long Nam, Nhị Trường xã, xã thanh hòa sơn, xã thuận hòa, xã trường thọ, xã vĩnh kim.
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch Huyện Trực Ninh, Nam Định| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ hành chính huyện Cầu NgangBản đồ hành chính huyện Cầu Ngang

3. Bản đồ giao thông Huyện Cầu Ngang

Bản đồ giao thông huyện Cầu NgangBản đồ giao thông huyện Cầu Ngang

4. Bản đồ vệ tinh Huyện Cầu Ngang

Bản đồ vệ tinh huyện Cầu NgangBản đồ vệ tinh huyện Cầu Ngang

5. Bản đồ quy hoạch Huyện Cầu Ngang

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cầu Ngang.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 của huyện Cầu Ngang:

 • Đất nông nghiệp: 25.930,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.902,00 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cầu Ngang bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 885,37 ha
 • Chuyển dịch cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,08 ha

Bản đồ bản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu NgangBản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Diện tích các loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Cầu Ngang, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 27.319,92 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5.505,89 ha
 • Đất chưa sử dụng: 5,29 ha.
Xem thêm:  Bản đồ Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Phương án thu hồi các loại đất đến năm 2023 của huyện Cầu Ngang với diện tích các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 113,05 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 1,00 ha.

Phương án chuyển mục đích sử dụng đất năm kế hoạch 2023 của huyện Cầu Ngang bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 144,07 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng nội bộ đất nông nghiệp: 49,96 ha
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,44 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Cầu Ngang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ quy hoạch huyện Cầu NgangBản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang

Link tải bản đồ

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 573 1678184252 2727

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Hớn Quản, Bình Phước|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Hớn Quản. Chúng tôi hi…

c 195 1678332296 5818

Bản đồ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Hạ Long. Chúng…

c 197 1678335344 7722

Bản đồ Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Cẩm Phả. Chúng…

c 196 1678336869 2718

Bản đồ Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Móng Cái. Chúng…

c 198 1678345539 5139

Bản đồ Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Uông Bí. Chúng…

c 199 1678347267 6941

Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Bình Liêu. Chúng tôi hi…