Bản đồ quy hoạch

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Thành phố Trà Vinh
Bản đồ quy hoạch Thị xã Duyên Hải
Bản đồ quy hoạch Huyện Càng Long
Bản đồ quy hoạch Huyện Cầu Kè
Bản đồ quy hoạch Huyện Cầu Ngang
Bản đồ quy hoạch Huyện Châu Thành
Bản đồ quy hoạch Huyện Duyên Hải
Bản đồ quy hoạch Huyện Tiểu Cần
Bản đồ quy hoạch Huyện Trà Cú

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long đến năm 2040 được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt ngày 30/10/2020

Phạm vi quy hoạch

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với diện tích tự nhiên khoảng 29.390,67 ha. Phía đông huyện giáp huyện Châu Thành và TP Trà Vinh; phía tây giáp tỉnh Vĩnh Long; phía nam giáp huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè; phía bắc giáp tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre.

Tính chất vùng

Huyện là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng, là cực phát triển kết nối TP Trà Vinh và liên vùng phía bắc Trà Vinh. Huyện Càng Long là vùng phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa và vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Đồng thời huyện cũng là vùng phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Các dự báo phát triển vùng

Về dân số, dự báo đến năm 2030 dân số đạt khoảng 189.589 người (trong đó dân số đô thị khoảng 63.488 người, dân số nông thôn khoảng 126.101 người). Đến năm 2040 dự báo dân số khoảng 290.985 người (trong đó dân số đô thị 100.480 người, dân số nông thôn 190.505 người). Tỷ lệ gia tăng dân số trung bình khoảng 1,4%/năm.

Về quy mô đất đai, dự báo đến năm 2030 đất phát triển đô thị khoảng 7.591,41 ha, trong đó đất dân dụng đô thị khoảng 1.777,66 ha đến 3.491,84 ha. Đất nông thôn khoảng 21.799,26 ha.

Dự báo đến năm 2040, đất phát triển đô thị khoảng 7.591,41 ha, trong đó đất dân dụng đô thị khoảng 2.813,44 ha đến 5.526,4 ha. Đất nông thôn khoảng 21.799,26 ha. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 dự báo khoảng 33,49%; đến năm 2040 khoảng 34,53%. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng  Long ở dưới đây:           

 – Bản vẽ định hướng phát triển không gian:  

cang long 20220630162230116

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Càng Long.

 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…