Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ quy hoạch Huyện Kon Plông, Kon Tum| Kế hoạch Sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Kon Plông. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch tỉnh Kon Tum
Bản đồ quy hoạch Thành phố Kon Tum
Bản đồ quy hoạch Huyện Đắk Glei
Bản đồ quy hoạch Huyện Đắk Hà
Bản đồ quy hoạch Huyện Đắk Tô
Bản đồ quy hoạch Huyện Ia H’Drai
Bản đồ quy hoạch Huyện Kon Plông
Bản đồ quy hoạch Huyện Kon Rẫy
Bản đồ quy hoạch Huyện Ngọc Hồi
Bản đồ quy hoạch Huyện Sa Thầy
Bản đồ quy hoạch Huyện Tu Mơ Rông

1. Về huyện Kon Plông

Vị trí địa lý

Huyện Kon Plông là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum, có địa giới hành chính:

  • Phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi
  • Tây giáp huyện Tu Mơ Rông
  • Phía Tây Nam giáp huyện Kon Rẫy
  • Phía Nam giáp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
  • Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam.

Diện tích, dân số

Huyện Kon Plông có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.371,2 km², dân số khoảng 26.025 người (2019), trong đó thành thị 4.966 người (19%), nông thôn 21.059 người (81%). ). Mật độ dân số khoảng 20 người/km².

Xem thêm:  Bản đồ Huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

địa hình

Địa hình huyện Kon Plông chủ yếu là đồi núi, độ cao trung bình khoảng 800 – 1.000m so với mực nước biển, có cao nguyên Kon Plông trải dài khắp huyện.

Huyện có các dãy núi chính như dãy Trường Sơn, dãy Ngọc Linh. Nơi đây còn có hệ thống sông ngòi phong phú với nhiều suối nhỏ.

Kinh tế

Nông nghiệp và lâm nghiệp là hai ngành kinh tế chính của huyện này.

Trong đó lâm nghiệp là ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của huyện Kon Plông. Huyện này có diện tích rừng rất lớn, với các loại cây như gỗ lim, gỗ tuyết tùng, gỗ sưa, gỗ cúc la mã, gỗ đinh hương, gỗ tuyết tùng và các loại cây trồng khác. Hoạt động lâm nghiệp chính của huyện Kon Plông bao gồm khai thác gỗ, trồng rừng, bảo vệ rừng và sản xuất các sản phẩm từ gỗ.

Ngoài ra, huyện Kon Plông còn có một số hoạt động khác như chăn nuôi, trồng trọt nhưng quy mô không lớn bằng lâm nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý, khí hậu của huyện nên các hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

2. Bản đồ hành chính Huyện Kon Plông

Huyện Kon Plông có 9 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã.

  • Thị trấn Măng Đen (huyện lị), xã Đăk Ne, xã Đăk Ring, xã Đăk Tăng, xã Hiếu, xã Măng Búk, xã Măng Cành, xã Ngok Tem, xã Pờ Ê
Xem thêm:  Bản đồ Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Đơn vị hành chính cũ không còn tồn tại là:

  • xã Đăk Long

Bản đồ hành chính huyện Kon PlôngBản đồ hành chính huyện Kon Plông

3. Bản đồ giao thông Huyện Kon Plông

Bản đồ giao thông huyện Kon PlôngBản đồ giao thông huyện Kon Plông

4. Bản đồ vệ tinh Huyện Kon Plông

Bản đồ vệ tinh huyện Kon PlôngBản đồ vệ tinh huyện Kon Plông

5. Bản đồ quy hoạch Huyện Kon Plông

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Kon Plông.

Theo Điều 1 Quyết định số 80/QĐ-UBND, huyện có tổng diện tích tự nhiên là 137.124,57 ha. Kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, bao gồm:

  • Đất nông nghiệp 126.279,56 ha
  • Đất phi nông nghiệp 10.060,66 ha
  • đất chưa sử dụng 784,35 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích được chuyển mục đích khác là 6.039,33 ha, diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích khác là 23,71 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Kon Plông.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có một phần diện tích quy hoạch thị trấn Măng Đen đến năm 2030.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch Huyện Gò Dầu, Tây Ninh|Kế hoạch Sử dụng Đất

Check bản đồ quy hoạch huyện Kon Plông

Bản đồ quy hoạch huyện Kon PlôngBản đồ quy hoạch huyện Kon Plông

Link tải bản đồ

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 573 1678184252 2727

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Hớn Quản, Bình Phước|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Hớn Quản. Chúng tôi hi…

c 195 1678332296 5818

Bản đồ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Hạ Long. Chúng…

c 197 1678335344 7722

Bản đồ Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Cẩm Phả. Chúng…

c 196 1678336869 2718

Bản đồ Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Móng Cái. Chúng…

c 198 1678345539 5139

Bản đồ Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Uông Bí. Chúng…

c 199 1678347267 6941

Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Bình Liêu. Chúng tôi hi…