Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuy Phước, Bình Định|Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Tuy Phước. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Giới thiệu về huyện Tuy Phước

Vị trí địa lý

Huyện Tuy Phước nằm ở phía Nam tỉnh Bình Định, có địa giới hành chính:

 • Phía Bắc giáp huyện Phù Cát
 • Phía Tây giáp thị xã An Nhơn
 • Phía Tây Nam giáp huyện Vân Canh
 • Phía đông và đông nam giáp thành phố Quy Nhơn.

Diện tích, dân số

Huyện Tuy Phước có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 216,77 km², dân số khoảng 180.191 người (2019), khu vực thành thị có 26.846 người (15%), khu vực nông thôn có 153.345 người (85%) . Mật độ dân số khoảng 831 người/km².

Địa hình

Địa hình huyện Tuy Phước chủ yếu là đồng bằng, độ cao trung bình chỉ từ 1m đến 10m so với mực nước biển, rất thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa, nhãn và chăn nuôi gia súc.

Kinh tế

Nền kinh tế của huyện Tuy Phước đang phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Đất đai ở Tuy Phước có khả năng sản xuất nông nghiệp khá cao, nhất là các loại cây trồng như lúa, điều, cao su, cà phê, chuối, dừa, xoài, chôm chôm, thanh long, măng, đậu… đậu tương. Ngoài ra, chăn nuôi gia súc, gia cầm ở đây cũng rất phát triển.

Tuy Phước cũng có một số cơ sở công nghiệp như nhà máy sản xuất bột mì, đường, sữa, xi măng.

Tuy nhiên, kinh tế của huyện Tuy Phước chưa phát triển mạnh nên chính quyền địa phương đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất. nông nghiệp, qua đó giúp nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Bản đồ hành chính Huyện Tuy Phước

Huyện Tuy Phước có 13 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã.

 • Thị trấn Tuy Phước (huyện lị), thị trấn Diêu Trì, xã Phước An, xã Phước Hiệp, xã Phước Hòa, xã Phước Hưng, xã Phước Lộc, xã Phước Nghĩa, xã Phước Quang, xã Phước Sơn, xã Phước Thắng, xã Phước Thành Xã, Xã Phước Thuận.

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuy Phước, Bình Định|Kế hoạch sử dụng đấtBản đồ hành chính huyện Tuy Phước

Bản đồ giao thông Huyện Tuy Phước

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuy Phước, Bình Định|Kế hoạch sử dụng đất Bản đồ giao thông huyện Tuy Phước

Bản đồ vệ tinh Huyện Tuy Phước

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuy Phước, Bình Định|Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ vệ tinh huyện Tuy Phước

Bản đồ quy hoạch Huyện Tuy Phước

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuy Phước.

Theo Điều 1 Quyết định số 4231/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 huyện Tuy Phước được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên là 21.987,21 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất , bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 13.350,44 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 8.152,60 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 484,17 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 969,95 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp: 0 ha
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 20,35 ha

Quy hoạch huyện Tuy Phước

Ngày 21/4/2020 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, định hướng phát triển không gian vùng huyện Tuy Phước được xác định với 03 tiểu vùng, cụ thể như sau:

Tiểu vùng 1 (Tiểu vùng trung tâm): Bao gồm toàn bộ thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, một phần các xã Phước An, Phước Lộc, Phước Nghĩa và Phước Thuận. Quy mô diện tích: khoảng 2.322ha. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ – thương mại, dịch vụ logistics, kho tàng, bến bãi gắn với hành lang kinh tế dọc trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 mới.

Tiểu vùng 2: Thuộc các xã Phước An, Phước Thành và một phần xã Phước Lộc. Quy mô diện tích: khoảng 7.202ha. Tính chất, chức năng: Là khu đô thị dịch vụ, thương mại mới hỗ tr cho đô thị động lực.
Tiểu vùng 3: Thuộc các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Quang. Quy mô diện tích: khoảng 12.188ha. Tính chất, chức năng: Là khu nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, khai thác và phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, du lịch tâm linh, lịch sử văn hóa và khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng gắn với không gian đầm Thị Nại.
Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch Vùng huyện Tuy Phước bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện với tổng diện tích tự nhiên khoảng 219,872km2, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì và 11 xã Phước Thắng, Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước Thuận, Phước An, Phước Thành.

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuy Phước, Bình Định|Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Tuy Phước

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4231/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tuy Phước.
Theo Điều 1 của Quyết định số 4231/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Tuy Phước được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 21.987,21 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 969,95 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 20,35 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tuy Phước.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 1/7/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tuy Phước.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Tuy Phước, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 13.196,53 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.312,32 ha
 • Đất chưa sử dụng: 478,36 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 967,84 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 193,64 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.028,39 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 146,21 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 1,36 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 85,49ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tuy Phước.

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính huyện Thanh Bình

Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Thanh Bình. Chúng…

c 698 1678956843 3036

Bản đồ Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Lấp Vò. Chúng…

c 706 1681787842 5526

Bản đồ Quy hoạch Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Châu Phú. Chúng tôi hi…

c 711 1681807936 5654

Bản đồ Huyện Thoại Sơn, An Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Thoại Sơn. Chúng tôi hi…

c 715 1681269383 2688

Bản đồ Huyện Hòn Đất, Kiên Giang| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Hòn Đất. Chúng tôi hi…

c 720 1681292145 4121

Bản đồ quy hoạch Huyện An Biên, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện An Biên. Chúng…