Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 28/02/2024.

Huyện Hồng Ngự nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thành phố Hồng Ngự và huyện Tam Nông
  • Phía tây giáp thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
  • Phía nam giáp huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình
  • Phía bắc giáp Campuchia.

Huyện Hồng Ngự có diện tích 209,73 km², dân số năm 2019 là 120.571 người, mật độ dân số đạt 575 người/km².
Huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cùng với thị xã Tân Châu (An Giang) là 2 nơi thuộc điểm đầu nguồn của sông Tiền khi chảy vào Việt Nam.
Quy hoạch Huyện Hồng Ngự, bao gồm thị trấn Thường Thới Tiền (huyện lỵ) và 9 xã: Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Thường Lạc, Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A.

Thông tin quy hoạch huyện Hồng Ngự

Về quy hoạch đô thị: UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Hiện tại, Đồng Tháp có 20 đô thị với 2 đô thị loại II (TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh); 1 đô thị loại III (TP Hồng Ngự); 3 đô thị loại IV (thị trấn Mỹ An, thị trấn Lấp Vò, thị trấn Mỹ Thọ) và 14 đô thị loại V (6 thị trấn: Tràm Chim, Thanh Bình, Lai Vung, Cái Tàu Hạ, Sa Rài, Thường Thới Tiền; 8 trung tâm xã: Vĩnh Thạnh, Định Yên, Trường Xuân, Mỹ Hiệp, Tân Thành; An Long; Tân Khánh Trung; Mỹ An Hưng B), quy mô diện tích đất xây dựng đô thị đạt 8.418,6 ha, quy mô dân số đô thị khoảng 600.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%.
Theo đó, dự kiến giai đoạn 2026 – 2030, Đồng Tháp có 02 đô thị loại I là thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc; thành phố Hồng Ngự là đô thị loại II; thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) là đô thị loại III; các thị trấn: Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự), Sa Rài (huyện Tân Hồng), Tràm Chim (huyện Tam Nông), Thanh Bình (huyện Thanh Bình), Lai Vung (huyện Lai Vung) là các đô thị loại IV. Riêng thị trấn Cái Tàu Hạ – Nha Mân (huyện Châu Thành) dự kiến sẽ là đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng Quyết định Số: 1580/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế).
Theo quyết định, Phạm vi lập quy hoạch bao gồm 15 xã, phường: Các phường An Lộc, An Thịnh, An Lạc, các xã Tân Hội, Bình Thạnh thuộc thị xã Hồng Ngự; các xã Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Lạc, Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự; các xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình và thị trấn Sa Rài thuộc huyện Tân Hồng.
Tính chất quy hoạch được xác đinh là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch – đô thị và nông lâm ngư nghiệp gắn với các cửa khẩu quốc tế.
Quy hoạch xác định Thị trấn Thường Thới Tiền là đô thị trung tâm huyện lỵ huyện Hồng Ngự, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, kĩ thuật huyện Hồng Ngự; là đầu mối giao thông thủy bộ của hành lang kinh tế biên giới. Dự báo dân số đến 2030 là 25.000 người. Đất xây dựng đô thị đến 2030 khoảng 360 ha.
Quy hoạch cũng xác định hướng phát triển trên cơ sở khai thác trục quốc lộ N1 và tỉnh lộ 841. Khai thác sông Tiền về mặt cảnh quan và giao thông thủy cho thị trấn. Khu tiểu thủ công nghiệp được bố trí về phía Đông Bắc của thị trấn, tiếp cận quốc lộ N1.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 03/5/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND và Báo cáo thuyết minh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Hồng Ngự.
Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hồng Ngự, bao gồm các loại đất như sau: Diện tích đất nông nghiệp: 14.365,48 ha; Diện tích đất phi nông nghiệp: 6.520,72 ha; Đất ở đô thị: 1.667,10 ha
Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 852,41 ha: Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 161,16 ha: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 11,63 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hồng Ngự.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hồng Ngự
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hồng Ngự

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Thường Thới Tiền đến 2030.
Thị trấn Thường Thới Tiền là một trong 10 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Hồng Ngự. Do đó, quy hoạch giao thông, đô thị, sử dụng đất thị trấn Thường Thới Tiền cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hồng Ngự.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND và Báo cáo thuyết minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hồng Ngự.
Theo quyết định, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hồng Ngự với các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (biểu 01 kèm theo); Kế hoạch thu hồi các loại đất (biểu 02 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 03 kèm theo).

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND và Báo cáo thuyết minh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hồng Ngự, bao gồm: Đất nông nghiệp: 14.840,11 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.046,09 ha; Đất ở đô thị: 1.667,10 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Hồng Ngự với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 66,23 ha; Đất phi nông nghiệp: 9,99 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hồng Ngự, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 366,59 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 8,67 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 10,32 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Hồng Ngự được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hồng Ngự
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hồng Ngự

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…