Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phù Cát, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, Bình Định đến 2030 được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Phù Cát nằm ở phía đông tỉnh Bình Định, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Biển Đông
  • Phía tây giáp hai huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh
  • Phía nam giáp thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước
  • Phía bắc giáp hai huyện Phù Mỹ và Hoài Ân.

Theo thống kê, huyện Phù Cát có diện tích là 679,00 Km2, dân số trung bình 190.000 người, trong đó nữ chiếm 97.000 người; mật độ dân số 279 người/Km2. Hiện nay, trên địa bàn huyện có các dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chủ yếu là người Kinh và một số ít là người Bana gồm 26 hộ, 91 nhân khẩu nằm rải rác tại các xã Cát Sơn, Cát Lâm.
Huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Ngô Mây (huyện lỵ), Cát Tiến và 16 xã: Cát Chánh, Cát Hải, Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Hưng, Cát Khánh, Cát Lâm, Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Sơn, Cát Tài, Cát Tân, Cát Thắng, Cát Thành, Cát Trinh, Cát Tường.

Quy hoạch đô thị – Khu dân cư huyện Phù Cát

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 17,756 ha.

Phối cảnh Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát
Phối cảnh Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát

Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Hội Vân, xã Cát hiệp, huyện Phù Cát, thuộc phân khu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khu dân cư của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Với tổng diện tích lập quy hoạch là 17,756 ha, trong đó tiểu khu 1 có diện tích 6,854 ha và tiểu khu 2 có diện tích 10,902ha.
Quy hoạch sử dụng đất bao gồm: Đất chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng diện tích 68.714 m2; đất xây dựng khu dân cư 108.848,7m2 (đất xây dựng khu biệt thự, đất xây dựng khu nhà ở liên kế).
Về chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: Xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng cao 05 tầng; trung tâm chăm sóc sức khỏe cao 02 tầng; biệt thự đơn lập xây dựng 72 căn, cao 03 tầng; biệt thự song lập với số lượng là 156 căn, cao 03 tầng; khu nhà ở liên kế với số lượng 143 lô, cao 03 tầng và trường mầm non cao 03 tầng.

Theo đó, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và khu dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân do Công ty TNHH Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư; với tổng vốn đầu tư gần 727 tỷ đồng; tiến độ đăng ký thực hiện đến quý 4/2026 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khu dân cư cao cấp, hiện đại, góp phần phát triển du lịch Bình Định. Đáp ứng về nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.500 người và nhu cầu khách du lịch khoảng 500 người.
Mới đây, ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3599/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư xã Cát Hiệp phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện Phù Cát.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, UBND huyện Phù Cát rà soát điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh.
Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.
Theo đó giai đoạn 2020-2025, số lượng dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh từ 213 dự án quy mô 11.546 ha lên thành 509 dự án quy mô 6.985 ha.
Trong đó, huyện Phù Cát được điều chỉnh tăng từ 30 dự án quy mô 190 ha lên thành 125 dự án quy mô 1.433 ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/12/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4232/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Phù Cát.
Theo Điều 1 của Quyết định số 4232/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Phù Cát được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 68.071,11 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.284,39 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 103,35 ha
  • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 129,63 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát thời kỳ 2021-2030.
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Phù Cát, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 10.264 ha (hiện trạng) lên 12.959 ha (năm 2030), tăng khoảng 2.695 ha. Trong 2.695 ha nêu trên, diện tích đất ở tại Bình Định đến năm 2030 tăng 968,53 ha so với hiện trạng. Trong đó diện tích đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.191 ha (hiện trạng) lên 2.057 ha (năm 2030).
Cũng theo quy hoạch vừa được duyệt, diện tích đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng mạnh từ 310 ha (hiện trạng) lên 1.023 ha (năm 2030).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 20/04/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1276/QĐ-UBND để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Phù Cát.

Theo kế hoạch, diện tích đất sử dụng trong năm 2023 của huyện Phù Cát được phân bổ như sau: Đất nông nghiệp chiếm 54.352,62 ha; Đất phi nông nghiệp là 11.930,31 ha; Đất chưa sử dụng là 1.788,18 ha.

Ngoài ra, kế hoạch thu hồi đất trong năm 2023 bao gồm tổng diện tích đất nông nghiệp là 1218,18 ha; đất phi nông nghiệp là 97,25 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Cát được xác định cụ thể, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 1218,18 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 56,89 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được chuyển sang đất ở với diện tích là 81,02 ha.

Thông tin về vị trí và diện tích các khu đất sử dụng trong năm 2023 của huyện Phù Cát được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cùng với Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…