Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 19/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Quảng Ninh có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đa dạng: 25 km bờ biển; 35 km đường biên giáp nước bạn Lào cùng nhiều diện tích đất rừng; cách Thành phố Đồng Hới 7 km về phía Nam.
Vị trí địa lý:

 • Phía nam huyện giáp huyện Lệ Thủy
 • Phía bắc giáp thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch
 • Phía đông giáp Biển Đông
 • Phía tây là dãy Trường Sơn, giáp biên giới Lào.

Huyện Quảng Ninh có diện tích 1.194 km², dân số năm 2019 là 90.335 người, mật độ dân số đạt 76 người/km². Sông ngòi chính chảy qua huyện chủ yếu là sông Long Đại, một chi lưu của sông Nhật Lệ (nhánh kia là sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy).
Quy hoạch huyện Quảng Ninh bao gồm thị trấn Quán Hàu (huyện lỵ) và 14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Quảng Ninh

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Quảng Ninh được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về quy hoạch xây dựng đô thị:

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.
Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích 181.100 m2, gồm toàn bộ phạm vi của đảo Cồn Soi, thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Chiều dài đoạn lớn nhất của đảo khoảng 1.000 m, chiều rộng đoạn lớn nhất ở giữa đảo khoảng 200 m.
Quy hoạch nhằm xây dựng một khu đô thị với tính chất sinh thái, cao cấp tại đảo Cồn Soi nằm giữa dòng sông Nhật Lệ; việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan công trình xây dựng trên khu đất được xem xét bố trí đảm bảo hài hòa trong cảnh quan tổng thể, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực.
Công trình điểm nhấn cho khu đô thị là khối khách sạn, dịch vụ cao 05 tầng, ở vị trí mũi phía Nam của khu quy hoạch; các công trình nhà ở biệt thự bố trí đồng đều, theo hướng chiều dài của đảo; công trình dịch vụ, nhà trẻ, bãi đỗ xe bố trí ở khu vực trung tâm đảm bảo bán kính phục vụ cho khu dân cư đô thị đồng thời tạo cảnh quan, không gian khu vực trung tâm khu quy hoạch.

Xem thêm:  Xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Việc quy hoạch Khu đô thị cao cấp Quán Hàu nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; phù hợp với các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; làm cơ sở để kêu gọi đầu tư dự án xây dựng khu đô thị.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh tổ chức công bố quy hoạch được duyệt theo quy định.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Quảng Ninh được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Quảng Ninh đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Theo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xác định như sau:
Tập trung phát triển những ngành có lợi thế trên địa bàn như sản xuất xi măng, vật  liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sạn, chế biến nông lâm ngư, nhất là chế biến hải sản xuất khẩu, đóng và sửa chữa tàu thuyền, phát triển cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa điện tử và đồ gia dụng. Từng bước nâng công suất, đổi mới thiết bị công nghệ các cơ sở hiện có trên địa bàn, mặt khác khôi phục và mở rộng sản xuất các mặt hàng truyền thống khác trong nông thôn, nhằm thu hút lao động tại chỗ, tạo thêm việc làm, phát triển sản xuất hàng hoá.
Theo chỉ tiêu vừa được phân bổ, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình sẽ có điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển nhà ở khi được phân bổ diện tích lớn về đất công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất ở.
Tại huyện Quảng Ninh, quy hoạch đến năm 2030, địa phương này có 109.094 ha đất nông nghiệp; 9.792 ha đất phi nông nghiệp; 532 ha đất chưa sử dụng.
Trong đó có 262 ha đất khu công nghiệp; 44 ha đất cụm công nghiệp; 1.048 ha đất thương mại dịch vụ; 1.186 ha đất ở tại nông thôn; 118 ha đất ở tại đô thị.

Bản đồ quy hoạch 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Quảng Ninh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Ninh.
Theo đó, đến năm 2030, huyện Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên: 119.417,92 ha. Trong đó đất nông nghiệp 104.158,84 ha, đất phi nông nghiệp 12.830,42 ha, đất chưa sử dụng 2.428,67 ha;
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4.993,74 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1.769,53 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 224,93 ha;
Trong thời kỳ quy hoạch, tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích tại huyện Quảng Ninh là 378,68 ha, bao gồm đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 75,59 ha, đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 303,09 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Ninh.

Xem thêm:  Đất có quy hoạch ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh
Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:
Ngày 03/5/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Ninh.
Theo quyết định, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Ninh. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 với tổng diện tích tự nhiên: 119.417,92 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 108.525,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.442,17 ha; Đất chưa sử dụng: 2.450,71 ha.
Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2022, huyện Quảng Ninh được thực hiện với tổng diện tích thu hồi: 2.613,86 ha, trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 2.503,18 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp: 110,68 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 795,88 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 10,39 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022, huyện Quảng Ninh, gồm: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 300,00 ha; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 55,65 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Quảng Ninh.
Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022, huyện Quảng Ninh.
Theo quyết định, Phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 huyện Quảng Ninh với các nội dung như sau:
1- Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười

 • Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 15.900,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 12.190,0 m2.
 • Địa điểm: Tại khoảnh 1 – NTK, xã Gia Ninh; khoảnh 1 – NTK, xã Võ Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
Xem thêm:  Đường sẽ mở ở xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

2- Công trình Đường Dinh Mười đi thôn Tiền Vinh

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 23.110,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 21.040,0 m2.
 • Địa điểm: Tại các khoảnh 1, 3 – Tiểu khu 368, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất: 14.980,0 m3; Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 6.060,0 m3.

3- Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 3 (Giai đoạn 1)

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 30.000,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 23.840,0 m2.
 • Địa điểm: Tại khoảnh 1 – Tiểu khu 361, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất: 300,0 m3; Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 23.540,0 m.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

bac kan pac nam

Bản đồ quy hoạch huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Pác Nặm, tọa lạc tại vùng núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn, không chỉ có vị trí địa lý độc đáo mà còn tiềm ẩn tiềm năng…

24c50c8d3c3ef2c49eb45c7cb738b709

Bản đồ quy hoạch huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất

Huyện Ba Bể là một huyện nằm ở tỉnh Bắc Kạn, miền núi phía Bắc của Việt Nam. Huyện này nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 240…

ban do quy hoach thanh pho Bac Kan den nam 2030

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn|Quy hoạch Sử dụng Đất mới nhất

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162…

Bản đồ quy hoạch Tỉnh Quảng Bình| Kế hoạch sử dụng đất

Quảng Bình tựa như một viên ngọc bên bờ biển miền Trung Việt Nam, tọa lạc ở phía nam khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh này còn nổi…

Untitled 13 3

Bản đồ quy hoạch thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

 Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế Bản đồ quy hoạch Thành…

KCN dong xoai 4x1366x767x4 4

Bản đồ quy hoạch thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thị xã Sa Pa (Lào Cai), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn….