Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.

Vị trí huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang là huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích tự nhiên 63.766,34 ha.

Huyện Vũ Quang có 9 thị trấn (Hương Minh, Quảng Thọ, Thọ Diên, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Liên, Đức Hương, An Phú) và 01 thành phố Vũ Quang.

Huyện Vũ Quang nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Đức Thọ
 • Phía nam giáp huyện Hương Khê
 • Phía bắc giáp huyện Hương Sơn
 • Phía tây giáp Lào.

Huyện Vũ Quang cách thành phố Hà Tĩnh 70 km về phía tây, có 42 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Huyện có Vườn quốc gia Vũ Quang. Huyện Vũ Quang có 62.284 ha diện tích tự nhiên và 35.877 nhân khẩu.
Quy hoạch Huyện Vũ Quang, bao gồm thị trấn Vũ Quang (huyện lỵ) và 9 xã: Ân Phú, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Hương, Đức Liên, Đức Lĩnh, Hương Minh, Quang Thọ, Thọ Điền.

Quy hoạch đô thị – giao thông – công nghiệp huyện Vũ Quang

Về quy hoạch giao thông:
Quy hoạch giao thông huyện Vũ Quang nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua và được nâng cấp, xây dựng mới trên địa bàn. Cụ thể:
Đường bộ:

 • Quốc lộ (đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 281): đạt tiêu chuẩn đường cấp III-MN. Riêng các đoạn qua các khu vực đô thị tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt.
 • Đường tỉnh (ĐT.552): cải tạo, nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-MN. Riêng các đoạn qua các khu vực đô thị tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt.
 • Đường huyện ĐH.76, ĐH.80, ĐH.77B: cải tạo, nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-ĐB đến cấp III-ĐB. Riêng các đoạn qua các khu vực đô thị tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt.
 • Đường huyện ĐH.77, ĐH.78, ĐH.81: cải tạo, nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III-MN. Riêng các đoạn qua các khu vực đô thị tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt.
 • Đường liên xã: nâng cấp toàn bộ mạng lưới đường liên xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (thực hiện phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn).
 • Giao thông đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch: xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị, Cụm công nghiệp, khu du lịch,…
 • Bến xe: định hướng quy hoạch bến xe quy mô khoảng 10.000m2 nằm bên đường Hồ Chí Minh, về phía Tây Bắc thị trấn Vũ Quang (định hướng theo quy hoạch phân khu thị trấn Vũ Quang). + Bãi đỗ xe: tuân thủ quy hoạch bãi đỗ xe đã được xác định trong các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện đã được phê duyệt. + Xây dựng điểm dừng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đường sắt: định hướng giai đoạn 2020-2050 theo quy hoạch ngành dọc đường sắt của Bộ giao thông vận tải.
Đường thủy:

 • Quy hoạch các tuyến đường sông: thực hiện theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Hà Tĩnh.
 • Bến đò, bến thuyền: sau khi quy hoạch xây dựng Đề án khai thác du lịch hồ Ngàn Trươi, bến đò, bến thuyền bố trí cụ thể tại các vị trí phù hợp với địa hình và có phương án quản lý khái thác kèm theo dự án du lịch.

Về quy hoạch đô thị:
Thị trấn Vũ Quang: Được quy hoạch trên cơ sở diện tích tự nhiên hiện nay của thị trấn Vũ Quang là 3.743 ha.

 • Dự báo đến 2035 dân số nội thị vào khoảng 5.300 người; đến năm 2050 khoảng 7.134 người.
 • Loại đô thị: định hướng phát triển thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2026-2030, theo hướng đô thị sinh thái.
 • Tính chất đô thị: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện. Tập trung thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại dịch vụ, làm 4 điểm đến cho vùng huyện. Xây dựng đô thị Vũ Quang là trung tâm cho các vùng phát triển trong huyện. Phát triển theo hướng đô thị sinh thái, tạo ra các không gian xanh, không gian mặt nước hài hòa giữa môi trường đô thị với thiên nhiên; dành quỹ đất hợp lý cho không gian xanh công cộng trong các khu dân cư.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:
Quy hoạch công nghiệp huyện Vũ Quang được xác định theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.
Ngoài Cụm công nghiệp Vũ Quang đã được quy hoạch, định hướng xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các hợp tác xã dịch vụ thương mại, các cơ sở chế biế n có quy mô đảm bảo việc chế biến bảo quản và tiêu thụ nông lâm sản.

Huyện Vũ Quang trên Google Satellite
Huyện Vũ Quang trên Google Satellite

Thành phố Vũ Quang là trung tâm của huyện, nằm trên đường Hồ Chí Minh cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 70 km về phía Tây Bắc.

Quy hoạch giao thông huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang có một số tuyến đường quan trọng chạy qua như:

 • Đường mòn Hồ Chí Minh
 • Đường DT 5
 • Đường sắt Bắc Nam
 • Đường thủy bao gồm sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi

Trong giai đoạn 2021-2030, huyện Vũ Quang quy hoạch xây dựng, nâng cấp, mở rộng giao thông trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xem Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vũ Quang được xác định trên Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh
Xem Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vũ Quang được xác định trên Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Các công việc thực hiện trong giai đoạn 2021-2030

 • Nâng cấp mở rộng đường tránh lũ và đường IFAD huyện Vũ Quang
 • Mở rộng hệ thống giao thông nông thôn
 • Nối dài Đức Hương – Hòa Duyệt – Cổng Rào
 • Quy hoạch 07 cầu huyện Vũ Quang
 • Nâng cấp mở rộng dốc Bà Toàn – xã Quảng Tô
 • Hiện đại hóa và mở đường 135 qua đô thị Hướng Minh
 • Hiện đại hóa quốc lộ. 281 đoạn Km51+500-Km78+00 và đoạn Km81-Km106
 • Quy hoạch tuyến đường Khe Là
 • Mở rộng giao thông từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 281
 • Mở rộng đường từ đường tàu qua Đập Cây Trâm đến Đá Đen
 • Quy hoạch mở rộng đường Cầu Cửa Rào

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Vũ Quang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Theo đồ án quy hoạch huyện Vũ Quang, diện tích các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 đối với chỉ tiêu từng loại đất, bào gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp đầu kỳ năm 2020 có 55.547,94 ha. Trong kỳ quy hoạch Năm 2024 – 2030, diện tích đất nông nghiệp giảm 2.630,70 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp 1.380,88 ha.
 • Diện tích đất trồng lúa đầu kỳ năm 2020 có 1.403,44 ha. Trong kỳ quy hoạch Năm 2024 – 2030, diện tích đất trồng lúa giảm 112,48 ha.
 • Diện tích đất chưa sử dụng đầu kỳ năm 2020 có 571,63 ha. Trong kỳ quy hoạch Năm 2024 – 2030 diện tích đất chưa sử dụng giảm 197,21 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Vũ Quang.

Xem Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vũ Quang trên bản đồ quy hoạch không gian tỉnh Hà Tĩnh
Xem Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vũ Quang trên bản đồ quy hoạch không gian tỉnh Hà Tĩnh

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Vũ Quang.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 của huyện Vũ Quang với tổng diện tích đất tự nhiên là 63.766,34 ha bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 55.372,65 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 7.876,26 ha
 • Đất chưa sử dụng: 517,43 ha
 • Đất đô thị: 3.798,28 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sủ dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Vũ Quang.

Thông tin quy hoạch tại huyện Vũ Quang

Sáng ngày 11/2/2020, UBND huyện Vũ Quang tổ chức công bố Quyết định số 3367/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm thi trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỷ lệ 1/2000.
Theo đó, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm thị trấn Vũ Quang có tổng diện tích 564,27ha: Ranh giới được xác định như sau:

 • Phía Đông Bắc giáp xã Đức Bồng, Đức Lĩnh;
 • Phía Đông Nam giáp xã Hương Minh;
 • Phía Tây Bắc giáp đất thị trấn Vũ Quang và xã Thọ Điền;
 • Phía Tây Nam giáp đất Thi trấn Vũ Quang.
Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông thị trấn Vũ Quang
Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông thị trấn Vũ Quang

Khu hành chính, khu dân cư hiện trạng chỉnh trang, kết hợp với khu dân cư mới và đất công cộng, được bố trí phía Đông Bắc dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 552, diện tích 209,49 ha; Khu chỉnh trang dân cư hiện trạng và khu dân cư mới kết hợp khu công công, dịch vụ, được bố trí phía Tây và Nam, diện tích 233,58 ha; Khu công cộng, dịch vụ hổn hợp và du lịch sinh thái được bố trí phía Tây Bắc theo dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, diện tích 141,21ha.
Việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm thi trấn Vũ Quang, nhằm nâng cao hiệu quả, khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất phát triển đô thị, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại; Đáp ứng nhu cầu phát triển công trình công công, dịch vụ thương mại, cơ quan, văn phòng, nhu cầu ở mới và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng… Góp phần xây dựng thị trấn Vũ quang trở thành điểm nhấn kiến trúc, kết hợp cảnh quan hạ tầng đồng bộ. Đồng thời để phát triển thị trấn Vũ Quang phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030.

Giới thiệu về huyện Vũ Quang

Vụ Quang là huyện miền núi biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm huyện cách thành phố Hà Tĩnh 70 km về phía Tây, cách biên giới nước bạn Lào 42 km. Huyện có Vườn quốc gia Vũ Quang.

Vị trí địa lý

 • Phía Đông huyện Vũ Quang giáp huyện Đức Thọ
 • Phía Nam huyện Vũ Quang giáp huyện Hương Khê
 • Phía Bắc huyện Vũ Quang giáp huyện Hương Sơn
 • Phía Tây huyện Vũ Quang giáp nước bạn Lào.

Diện tích và dân số

Huyện Vũ Quang có diện tích đất tự nhiên là 622,84 km². Dân số năm 2019 đạt 28.544 người, trong đó 13,45% dân số sống ở thành thị và 86,55% dân số sống ở nông thôn. Mật độ dân số khoảng 46 người/km².

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên đặc thù của Vũ Quang là tài nguyên rừng và khoáng sản.

 • Tài nguyên rừng của Vụ Quang rất đa dạng và phong phú, tập trung chủ yếu ở Vườn quốc gia Vũ Quang. Vườn quốc gia Vũ Quang tiền thân là Lâm trường Vũ Quang, sau đổi thành Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang. và sau đó là Vườn quốc gia Vũ Quang (30/07/2002). Hiện nay, Vườn quốc gia Vũ Quang có khoảng 76% diện tích rừng là rừng tự nhiên.
 • Tài nguyên khoáng sản nổi bật của huyện là quặng sắt và vật liệu xây dựng. Hiện quặng sắt tại xã Sơn Thọ đang được khai thác. Nguồn vật liệu xây dựng nổi bật của huyện là cát, sỏi dọc hai bên bờ sông Ngàn Trỗi, được người dân trong vùng khai thác từ lâu. Trong công cuộc xây dựng huyện mới, các nguồn lực này đã góp phần to lớn vào việc xây dựng các công trình hạ tầng của huyện, điển hình là đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện…

Bản đồ hành chính huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vũ Quang (huyện lị) và 9 xã: An Phú, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Hương, Đức Liên, Đức Lĩnh, Hương Minh, Quảng Thọ, Thọ Diên.

Bản đồ hành chính huyện Vũ Quang

Bản đồ hành chính huyện Vũ Quang

Bản đồ giao thông huyện Vũ Quang

Bản đồ giao thông huyện Vũ Quang

Bản đồ giao thông huyện Vũ Quang

Bản đồ vệ tinh huyện Vũ Quang

Bản đồ vệ tinh huyện Vũ Quang

Bản đồ vệ tinh huyện Vũ Quang

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…