Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Yên Minh, Hà Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh, Hà Giang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Yên Minh nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 98 km về hướng đông bắc theo Quốc lộ 4C, tỉnh lộ 176 theo hướng nam đi huyện Bắc Mê, có vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp huyện Mèo Vạc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
  • Phía Tây giáp huyện Quản Bạ và huyện Vị Xuyên
  • Phía Nam giáp huyện Bắc Mê
  • Phía Bắc giáp huyện Đồng Văn và Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Huyện Yên Minh có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Minh và 17 xã: Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mậu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Cháng, Thắng Mố.

Thông tin quy hoạch tại huyện Yên Minh

Về quy hoạch đô thị, trên địa bàn thời gian qua huyện Yên Minh rất chú trọng đến phát triển hạ tầng đô thị, điển hình như: Khu Đô thị mới 1A thị trấn Yên Minh.

  • Quy mô: Đầu tư hạ tầng khu dân cư; Diện tích sử dụng 4,46ha
  • Địa điểm: Thị trấn Yên Minh

Khu đô thị mới thị trấn Yên Minh được quy hoạch phù hợp Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh – Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 tại QĐ số 1385/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Huyện Yên Minh xác định sản xuất nông nghiệp ở huyện vẫn được coi là mặt trận hàng đầu. Mục tiêu của ngành là phát triển nông nghiệp toàn diện kết hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng nhanh diện tích cây trồng cho hiệu quả cao. Đến năm 2030, định hướng diện tích đất nông nghiệp là 65.035,76 ha.
Định hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủ công nghiệp, xem đây là như một giải pháp để phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ 2021 – 2030. Đến năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp  trên địa bàn huyện là 15 ha.
Thời kỳ 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Yên Minh định hướng nâng cao và  phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ hiện có. Chú trọng khai thác và có chính sách hỗ trợ khuyến kích phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương. Đến năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện là 264,20 ha.

Diện tích đất để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Minh.
Vị trí, diện tích các khu  vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh.

ban do quy hoach huyen yen minh ha giang 2024 ke hoach su dung dat 14844
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Minh

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh đến 2030 có một phần diện tích quy hoạch thị trấn Yên Minh. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất của thị trấn Yên Minh cũng được xác định theo bản đồ nói trên.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Minh là căn cứ pháp lý để thực hiện giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Minh.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Yên Minh, bao gồm: Đất nông nghiệp: 58.476,86 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.817,26 ha; Đất chưa sử dụng: 16.226,77 ha;
Kế hoạch thu hồi các loại đất: Đất nông nghiệp: 83,18 ha; Đất phi nông nghiệp: 21,94 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 83,18 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,10 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Yên Minh được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

UBND huyện Yên Minh thực hiện niêm yết công khai dự thảo hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tại trụ sở UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ và trên Trang thông tin điện tử của huyện Yên Minh tại địa chỉ website: yenminh.hagiang.gov.vn.
Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

  • Dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 huyện Yên Minh.
  • Dự thảo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Minh.

Xem chi tiết tại đây:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Minh, bao gồm: Đất nông nghiệp: 58.476,86 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.817,26 ha; Đất chưa sử dụng: 16.226,77 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Yên Minh với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 83,18 ha; Đất phi nông nghiệp: 21,94 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Minh, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 83,18 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,10 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Minh được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Yên Minh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Yên Minh

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…