Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch kế hoạch huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Mỹ Tú nằm ở phía tây tỉnh Sóc Trăng, nằm trên tọa độ địa lý 9°52 – 9°78 vĩ độ Bắc và 105°74 – 106° kinh Đông, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng
 • Phía tây giáp thị xã Ngã Năm
 • Phía nam giáp huyện Thạnh Trị và huyện Mỹ Xuyên
 • Phía bắc giáp thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang.

Với vị trí này đã tạo điều kiện cho Mỹ Tú có lợi thế mở rộng giao lưu kinh tế – văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài huyện. Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện. Do nằm ở phía Tây sông Hậu nên Mỹ Tú tiếp giáp cả vùng mặn và vùng ngọt.
Quy hoạch Huyện Mỹ Tú, bao gồm: thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện lỵ) và 8 xã: Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Hương, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Phú Mỹ, Thuận Hưng với 83 ấp.

Bản đồ quy hoạch giao thông, huyện Mỹ Tú

Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Tú được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú.
Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Tú có tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Tuyến ĐT 930; Tuyến ĐT 13; Tuyến ĐT 42; Tuyến ĐT 14; Tuyên ĐT 940
Ngoài ra, những năm gần đây huyện Mỹ Tú cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 24/02/2023, UBND huyện Mỹ Tú có Thông báo số 177/TB-UBND về việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú.
Theo đó, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Mỹ Tú với tổng diện tích đất tự nhiên là 36.845,06 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 31.953,71 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.891,35 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 được xác định như sau: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.509,50 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.089,10 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 4,06 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Mỹ Tú.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:
Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Tú, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 36.845,06 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 33.463,21 ha, chiếm 90,82%, trong đó đất trồng lúa là 22.546,61 ha, chiếm 67,38% diện tích nhóm đất nông nghiệp.
 • Đất trồng cây lâu năm là 6.485,36 ha, chiếm 19,38% diện tích nhóm đất nông nghiệp
 • Đất phi nông nghiệp là 3.381,86 ha, chiếm 9.18%, trong đó đất phát triển hạ tầng là 1.889,07 ha, chiếm 55,86%, sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 759,68 ha, chiếm 22,46% và đất ở tại nông thôn là 557,87 ha, chiếm 14,50% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp.

Năm 2024 huyện Mỹ Tú lập danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất với 58 công trình gồm:

 • Xây mới và sửa chữa, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị và đất ở nông thôn là 14,91 ha,
 • Chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp là 26,90 ha,
 • Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, 940 và các tuyến giao thông là 3 ha,
 • Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác là 4 ha, qua đó huyện sẽ sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư, rà soát và khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất công.

Trước đó, ngày 24/3/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Mỹ Tú.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Tú
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Tú

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Tú.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Mỹ Tú, bao gồm: Đất nông nghiệp: 33.147,12 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.697,94 ha;
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 197,22 ha; Đất phi nông nghiệp: 19,32 ha
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Tú: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 313,09 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 422,66 ha.
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Mỹ Tú.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Tú.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Mỹ Tú với tổng diện tích đất tự nhiên là 36.845,06 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp là 33.132,92 ha; đất phi nông nghiệp là 3.712,14 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2024 huyện Mỹ Tú với tổng diện tích đất nông nghiệp là 201,23 ha; đất phi nông nghiệp là 11,01 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của huyện Mỹ Tú gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 296,29 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 447,41 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,31 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Mỹ Tú.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…