Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tra cứu bản đồ quy hoạch Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh miễn phí tại đây.

Giới thiệu Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Phường Tân Quy, một trong 10 phường thuộc quận 7, TP HCM, rộng khoảng 86 ha, nằm ở vị trí có đường giới hạn rõ ràng: phía đông giáp phường Bình Thuận, phía tây giáp phường Tân Hưng, phía nam giáp phường Tân Phong, và phía bắc giáp phường Tân Kiểng.

Địa lý
Phường Tân Quy nằm ở phía tây bắc Quận 7, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp phường Bình Thuận
Phía tây giáp phường Tân Hưng
Phía nam giáp phường Tân Phong và Tân Phú
Phía bắc giáp phường Tân Kiểng.
Phường có diện tích 0,86 km², dân số năm 2021 là 27.689 người, mật độ dân số đạt 32.196 người/km².

Bản đồ Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Tân Quy, Quận 7

Bản đồ vị trí phường Tân Quy, Quận 7

Bản đồ giao thông phường Tân Quy, Quận 7

Bản đồ giao thông phường Tân Quy, Quận 7. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh phường Tân Quy, Quận 7

Bản đồ vệ tinh phường Tân Quy, Quận 7. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ban do quy hoach Phuong Tan Quy Quan 7 Ho Chi Minh

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….