Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Lục,Hà Nam| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục (Hà Nam), Gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận-Huyện tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Tỉnh Hà Nam
Bản đồ quy hoạch Thành phố Phủ Lý
Bản đồ quy hoạch Thị xã Duy Tiên
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Lục
Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Bảng
Bản đồ quy hoạch Huyện Lý Nhân
Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Liêm

Huyện Bình Lục nằm ở phía đông nam của tỉnh Hà Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, nằm cách thành phố Phủ Lý khoảng 10 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 67km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Lý Nhân (với ranh giới là nhánh nhỏ của sông Châu Giang) và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
 • Phía tây giáp huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý
 • Phía nam giáp huyện Vụ Bản và huyện Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định
 • Phía bắc giáp thị xã Duy Tiên (với ranh giới là sông Châu Giang).

Diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục là 154,9 km².
Trong địa bàn huyện có các con sông nhỏ như: sông Sắt, sông Liêm Phong (trên ranh giới với huyện Thanh Liêm),… đều là các sông nhánh của sông Châu Giang và sông Đáy, thuộc hệ thống sông Hồng. Một đoạn ranh giới phía đông nam huyện là sông Sắt (đoạn từ xã Trung Lương trở về phía Đông còn được gọi tên khác là sông Bình Lục, sông Ninh Giang, sông Cái, sông Cầu Họ…).
Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội ban hành nghị quyết chia lại tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Nam Định và Hà Nam. Theo đó, phần lớn huyện Bình Lục thuộc tỉnh Hà Nam vừa tái lập; riêng 7 xã: Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Thắng, Mỹ Hưng thuộc địa giới hành chính tỉnh Nam Định và được sáp nhập trở lại thành phố Nam Định. Huyện Bình Lục có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Bình Mỹ và 20 xã: An Đổ, An Lão, An Mỹ, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đinh Xá, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Mỹ Thọ, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trịnh Xá, Trung Lương, Vũ Bản.
Ngày 23 tháng 7 năm 2013, sáp nhập hai xã Đinh Xá và Trịnh Xá vào thành phố Phủ Lý. Huyện Bình Lục còn lại thị trấn Bình Mỹ và 18 xã: An Đổ, An Lão, An Mỹ, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Mỹ Thọ, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020, sáp nhập hai xã Mỹ Thọ và An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ. Huyện Bình Lục có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.

Quy hoạch giao thông huyện Bình Lục

Quy hoạch giao thông huyện Bình Lục gồm các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn như:

 • Đường bộ có quốc lộ 21A, quốc lộ 21B chạy từ Thanh Liêm sang Nam Định theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cắt ngang qua huyện.
 • Quốc lộ 38B nối từ Ninh Bình qua Hà Nam tới Hải Dương
 • Đường sắt Thống Nhất Bắc – Nam chạy men theo quốc lộ 21.
 • Đường thủy: có sông Châu Giang.

Trong thời kỳ 2021-2030, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục thời kỳ 2021-2030.
Quy hoạch huyện Bình Lục, bao thị trấn Bình Mỹ (huyện lỵ) và 16 xã: An Đổ, An Lão, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Lục
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Lục

Được biết, vừa qua huyện Bình Lục ban hành Quyết định 1078/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện BÌnh Lục.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Bình Lục

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Bình Lục.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Bình Lục với tổng diện tích đất tự nhiên là 14.421,44 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Bình Lục bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 4.280,00 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 211,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 35,51 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Bình Lục.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Bình Mỹ đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất 2022:
Ngày 06/07/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Lục.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Bình Lục, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 10.092,09 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.295,39 ha
 • Đất chưa sử dụng: 33,97 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 260,22 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 37,19 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 314,98 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 3,23 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,06 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Bình Lục.
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bình Lục được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 10.133,68 ha; đất phi nông nghiệp là 4.253,9 ha; Đất chưa sử dụng: 33,97 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 210,95 ha; đất phi nông nghiệp là 21,92 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Lục, gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 269,92 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 2,54 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bình Lục được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Bình Lục.
Tài liệu tham khảo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

anh chup man hinh 2022 08 25 luc 103652 20220825103716509

Bản đồ quy hoạch phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Hiệp…

untitled1 20221129184949710

Bản đồ quy hoạch xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Châu Minh,…

dk 1633527063853996999151

Bản đồ quy hoạch huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

1 20230505192836706

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Phú,…

1 20230426214841211

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Ninh Đông,…

dthang 16370516627601621628850

Bản đồ quy hoạch xã Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Đại Thành,…