Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất quận 10 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.

Quận 10 là một huyện thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Quận 10 nằm ở phía Đông Nam thành phố Đà Lạt.Diện tích khoảng 13,60 km22.

</p> <p>Vị trí địa lý của Quận 10 như sau: phía Đông giáp Quận 11; phía Tây giáp Phường 1 và Phường 3; phía Nam giáp Quận 3; phía Bắc giáp Quận 9.</p> <p>Quận 10 có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch như: Khu nghỉ dưỡng Tam Hà, Vườn hồng Đức Thịnh 3, Vườn ATC Đà Lạt, Vườn Thượng Uyển Bay Đà Lạt, đèo Mimosa, Hiệp Khách Lầu, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, Dinh Bảo Đại I, v.v. . . Từ đây bạn có thể đi qua các địa điểm du lịch khác như Thác Cam Ly (Quận 5), Chợ đêm Đà Lạt (Quận 1)…</p> <p>Quận 10 là một quận của Thành phố Đà Lạt nên quy hoạch sử dụng đất của Quận 10 cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Đà Lạt. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> <p><i>Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực </i><i>mười</i><i> Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030 được thể hiện ở:</i><i/></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464.jpg" id="img_372213945036263424" w="686" h="581" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="372213945036263424" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quận 10 trên Bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464-1.jpg" id="img_372214083650129920" w="484" h="578" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="372214083650129920" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464-1.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất quận 10 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464-2.jpg" id="img_372057079284482048" w="476" h="548" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="372057079284482048" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-10-tp-da-lat-tinh-lam-dong-71464-2.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 10 dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt năm 2030 tại đây</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất Quận 10 tại đây.</p> <p><!--Tue Oct 12 2021 12:56:23 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Tue Oct 12 2021 12:56:23 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"71464","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"B\u1ea3n \u0111\u1ed3 quy ho\u1ea1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t ph\u01b0\u1eddng 10, TP \u0110\u00e0 L\u1ea1t, t\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img class="lazy" alt="Check quy hoạch" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%20120'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png 2x" class="avatar avatar-120 photo avatar-default lazy" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-13589" class="clear last post-13589 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-tinh-tra-vinh"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="260" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20260'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Quy hoach tinh Tra Vinh.webp" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp.webp 1350w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-300x260.webp 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-1024x886.webp 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-768x664.webp 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-150x130.webp 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-696x602.webp 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-1068x924.webp 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-485x420.webp 485w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Quy-hoach-tinh-Tra-Vinh.webp-534x462.webp 534w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến 2050 1"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-tinh-tra-vinh">Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến 2050</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">23/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-13589 --> <div id="post-53392" class="clear last post-53392 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-linh-nam-hoang-mai-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="231" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20231'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="untitled 16168229773451386931118" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118.png 1009w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118-300x231.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118-768x591.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118-150x116.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118-696x536.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16168229773451386931118-545x420.png 545w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 7"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-linh-nam-hoang-mai-ha-noi">Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-53392 --> <div id="post-53867" class="clear last post-53867 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-yen-nghia-ha-dong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="206" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20206'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="untitled 16183711773141621150662" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662.png 1135w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-300x206.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-1024x703.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-768x527.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-150x103.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-218x150.png 218w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-696x478.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-1068x733.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-612x420.png 612w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/untitled-16183711773141621150662-100x70.png 100w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 8"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-yen-nghia-ha-dong">Bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-53867 --> <div id="post-14870" class="clear last post-14870 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-hoang-mai-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="202" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20202'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai.jpg 827w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai-300x202.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai-768x518.jpg 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai-150x101.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai-696x470.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/Ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-quan-Hoang-Mai-622x420.jpg 622w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất 13"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-quan-hoang-mai-ha-noi">Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14870 --> <div id="post-71547" class="clear last post-71547 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="phuong 17 quan bt 16293686912131590864931" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-150x150.png 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất 34"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm">Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">21/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71547 --> <div id="post-60324" class="clear last post-60324 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach tag-nhung-khu-dat-dinh-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-vinh-quynh-thanh-tri-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/ban-do-vinh-quynh-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="ban do vinh quynh" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/ban-do-vinh-quynh-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/ban-do-vinh-quynh-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 35"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-vinh-quynh-thanh-tri-ha-noi">Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">21/05/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-vinh-quynh-thanh-tri-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-60324 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201080%201080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full lazy" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" data-sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><b>Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất</b><br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội<br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="654" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20509%20654'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429 lazy" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" data-sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png"/></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.3' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-widget-css-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/publishpress-authors/src/assets/css/multiple-authors-widget.css?ver=4.4.1' type='text/css' media='all' /> <style id='multiple-authors-widget-css-inline-css' type='text/css'> :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } </style> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1.wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"aceb534328"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.7" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.66.1" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.66.1-1715783097" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.5.3" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.5.3" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={elements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}</script><script async src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Object Caching 244/383 objects using Disk Page Caching using Disk: Enhanced Lazy Loading Database Caching using Disk (Request-wide modification query) Served from: meeymap.com @ 2024-05-25 23:32:43 by W3 Total Cache --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vef91dfe02fce4ee0ad053f6de4f175db1715022073587" integrity="sha512-sDIX0kl85v1Cl5tu4WGLZCpH/dV9OHbA4YlKCuCiMmOQIk4buzoYDZSFj+TvC71mOBLh8CDC/REgE0GX0xcbjA==" data-cf-beacon='{"rayId":"8896ec42ee8a0a17","b":1,"version":"2024.4.1","token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e"}' crossorigin="anonymous"></script>