Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất của huyện, huyện Bình Thuận có thể tìm thấy trên bản đồ quy hoạch quận 7 TP.HCM, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM năm 2025.

Xem bây giờ: Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Bình Thuận là đơn vị hành chính thuộc Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Phường này nằm ở trung tâm, có diện tích bình quân 7.162,4 ha.

Vị trí cụ thể của tỉnh Bình Thuận như sau: phía bắc giáp tỉnh Tân Thuận Tây, phía nam giáp tỉnh Tân Phú, phía đông giáp tỉnh Tân Quy Đông, phía tây giáp các tỉnh Tân Quy và Tân Khánh.

Theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, một trong những hướng phát triển không gian của thành phố là về phía Tây và Tây Nam.

Có hành lang phát triển theo hướng này là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, có điều kiện địa chất thủy văn không thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị hạn chế phát triển; phải tuân thủ các quy định về bảo vệ sông, kênh và khu vực thoát nước, xử lý nước thải đô thị. mặt nước không được giảm bớt.

Vì vậy, huyện Bình Thuận nằm trong hướng phát triển không gian nêu trên ở phía Tây và Tây Nam TP.HCM.

Quy hoạch sử dụng đất của huyện, huyện Bình Thuận được thể hiện trên bản đồ quy hoạch quận 7; bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 TP.HCM đến năm 2025, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của quận Bình Thuận thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thuận, quận 7, TP.HCM - Ảnh 1.

Phường Bình Thuận trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thuận, quận 7, TP.HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất của quận Bình Thuận được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thuận, quận 7, TP.HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thuận, quận 7, TP.HCM - Ảnh 4.

Bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025 thể hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Thuận.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thuận, quận 7, TP.HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 7.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phụ trên Quy hoạch sử dụng đất TP.HCM đến năm 2025 và Bản đồ định hướng phát triển không gian.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…