Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Bình Trung là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 16,62 km².

Vị trí địa lý của xã Bình Trung như sau: Phía đông giáp xã Xuân Sơn; Phía tây giáp xã Bình Giã; Phía nam giáp xã Đá Bạc; Phía bắc giáp xã Quảng Thành.

Xã Bình Trung là một phường của huyện Châu Đức, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức. Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Châu Đức.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Trung:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bình Trung trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Trung.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 

[xyz-ihs snippet=”huyen-chau-duc”]

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….