Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Hòa Hội là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 70,29 km2. Xã Hòa Hội nằm ở trung tâm huyện Xuyên Mộc.

Vị trí địa lý của xã Hòa Hội như sau: Phía đông giáp các xã Bưng Riềng, Bình Châu và Hòa Hiệp; phía tây giáp các xã Hòa Bình và Hòa Hưng; phía nam giáp các xã Xuyên Mộc và Bông Trang; phía bắc giáp xã Bàu Lâm và Hòa Hiệp.

Theo quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc được UBND huyện Xuyên Mộc tuyên bố công khai để lấy ý kiến người dân. Chỉ tiêu sử dụng đất xã Hòa Hội đến năm 2030 là: Đất nông nghiệp chiếm 6.422,31 ha, chiếm 90,16%, trong đó, đất trồng cây lâu năm chiếm 3.996,46 ha, chiếm 56,12%; đất phi nông nghiệp là 701,00 ha, chiếm 9,84%.

Xã Hòa Hội là một xã của huyện Xuyên Mộc vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Xuyên Mộc.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Hòa Hội trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Huyện Xuyên Mộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính. 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…