Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Hạp Thắng có thể được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Hợp Thắng là một xã thuộc huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 9,39 km2. Xã Hợp Thắng nằm cạnh kênh Lê, là tuyến đường thủy đầu tiên trong lịch sử Việt Nam từ thủ đô Hoa Lư đến Duàng.

Về mặt hành chính, xã Hợp Thắng phía đông giáp xã An Nông; phía nam giáp xã Phạm Sơn; phía tây giáp xã Hợp Thành; phía bắc giáp các xã Thọ Tân và Minh Sơn.

Về mặt quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hợp Thắng có thể được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hợp Thắng căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030:

anh chup man hinh 2023 06 20 luc 135254 20230620135329226

Xã Hợp Thắng trên bản đồ vệ tinh Google.

anh chup man hinh 2023 06 20 luc 135312 20230620135331311

Quy hoạch sử dụng đất xã Hợp Thắng căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

mh 20230620135356530

Ký hiệu của loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Hợp Thắng dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Hợp Thắng.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn.đây

LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…