Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Tư Lập được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2030.

Tư Lập là một xã ở phía Tây Bắc huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Tư Lập cách trung tâm huyện Mê Linh 8 km, cách trung tâm Hà Nội 35 km và cách thị trấn Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 5 km. Xã có diện tích 6,67 km2, dân số năm 1999 là 9.290 người, mật độ dân số 1.393 người/km2.

Xem bây giờ: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Xã có nhiều dự án đang được quy hoạch và triển khai, trong đó nổi tiếng nhất là dự án trường mầm non Tứ Lập của UBND H. Mê Linh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Tư Lập, TP Mỹ Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Tư Lập trên bản đồ vệ tinh Google.

Tứ Lập là một xã thuộc huyện Mê Linh nên quy hoạch sử dụng đất của xã Tứ Lập cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Mê Linh. Quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Linh có thể tham khảo tại Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Linh giai đoạn 2021-2030 do UBND huyện Mỹ Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Mê Linh Tự Lập, Hà Nội - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Tư Lập được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã Tư Lập, TP Mỹ Linh, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất xã Tư Lập theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh 2021 – 2030: xem và tải về tại đây

Bấm vào đây để xem thêm quy hoạch sử dụng đất của xã Tứ Lập.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…