Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc Xem Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.

Xuyên Mộc là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 18,07 km22. Xã Xuyên Mộc nằm ở trung tâm huyện Xuyên Mộc.

</p> <p>Vị trí địa lý của xã Xuyên Mộc như sau: phía Đông giáp xã Bông Trang, phía Tây giáp xã Phước Tân, phía Nam giáp thị trấn Phước Bửu, phía Bắc giáp xã Hòa Hội.</p> <p>Xã Xuyên Mộc được chia thành 9 thôn: Nhân Đức, Nhân Hòa, Nhân Nghĩa, Nhân Phước, Nhân Tâm, Nhân Thuận, Nhân Tiến, Nhân Trí, Nhân Trung. Trung tâm hành chính của xã nằm ở thôn Nhân Tiến, căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, Tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Xuyên Mộc đã được UBND huyện Xuyên Mộc công bố để lấy ý kiến ​​người dân. Mục tiêu sử dụng đất của thị trấn Chuanmu đến năm 2030 là: 1.390,08 ha đất nông nghiệp, chiếm 77,03%, trong đó đất trồng cây lâu năm 1.287,31 ha, chiếm 71,34%; 414,48 ha đất phi nông nghiệp, chiếm 22,97%.</p> <p>Xã Xuyên Mộc là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc nên quy hoạch sử dụng đất của xã Xuyên Mộc cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Xuyên Mộc. Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> <p><i>Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất </i><i>xã Chuanmu </i><i>Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thể hiện trên bản đồ </i>huyện Xuyên Mộc<i>:</i></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/22/picture1-16322978572591411104224.png" id="img_365046475176419328" w="819" h="595" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="365046475176419328" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/22/picture1-16322978572591411104224.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Xã Xuyên Mộc trên bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/22/picture2-1632297901570398403006.png" id="img_365046657835601920" w="604" h="607" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 2." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="365046657835601920" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/22/picture2-1632297901570398403006.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc được thể hiện trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" src="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/21/picture3-16322430771241229641097.png" id="img_364816700666437632" w="375" h="871" alt="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 3." title="Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, TP Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="364816700666437632" data-original="https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/9/21/picture3-16322430771241229641097.png" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p> – Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc theo quy hoạch sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đến năm 2030</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuyên Mộc tại đây.</p> <p><i>LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.</i></p> <p><!--Wed Sep 22 2021 15:36:04 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Wed Sep 22 2021 15:36:04 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"71823","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"B\u1ea3n \u0111\u1ed3 quy ho\u1ea1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t x\u00e3 Xuy\u00ean M\u1ed9c, huy\u1ec7n Xuy\u00ean M\u1ed9c, B\u00e0 R\u1ecba","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img alt="Check quy hoạch" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=120&r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/c3a1c52e43d1c7f3c2c3928569e3d012?s=240&r=g 2x" class="avatar avatar-120 photo" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-12157" class="clear last post-12157 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-thanh-pho-nha-trang-khanh-hoa"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="267" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-479-1680595617-1518.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="c 479 1680595617 1518" decoding="async" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-479-1680595617-1518.jpg 664w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-479-1680595617-1518-300x267.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-479-1680595617-1518-150x134.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-479-1680595617-1518-472x420.jpg 472w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất 1"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-thanh-pho-nha-trang-khanh-hoa">Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">25/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-12157 --> <div id="post-73352" class="clear last post-73352 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-trung-phung-quan-dong-da-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-trung-phung-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="quy hoach trung phung" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-trung-phung-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-trung-phung-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội 4"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-trung-phung-quan-dong-da-ha-noi">Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73352 --> <div id="post-73922" class="clear last post-73922 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-dong-my-thanh-tri-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/ban-do-xa-dong-my-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ban do xa dong my" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/ban-do-xa-dong-my-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/ban-do-xa-dong-my-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 6"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-dong-my-thanh-tri-ha-noi">Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73922 --> <div id="post-56731" class="clear last post-56731 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-vinh-hiep-tan-uyen-binh-duong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="248" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815.png 762w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815-300x248.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815-150x124.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815-696x576.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/screen-shot-2021-08-30-at-190638-1630325214865387280815-507x420.png 507w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 9"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-tan-vinh-hiep-tan-uyen-binh-duong">Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-56731 --> <div id="post-71547" class="clear last post-71547 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="phuong 17 quan bt 16293686912131590864931" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/phuong-17-quan-bt-16293686912131590864931-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất 10"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-binh-thanh-tphcm">Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-71547 --> <div id="post-24383" class="clear last post-24383 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-giao-thong-xa-doi-61-trang-bom-dong-nai"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="264" height="300" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="vt 1629877187302790693664" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664.png 464w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664-264x300.png 264w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664-150x170.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664-300x341.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-1629877187302790693664-370x420.png 370w" sizes="(max-width: 264px) 100vw, 264px" title="Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai 14"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-giao-thong-xa-doi-61-trang-bom-dong-nai">Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">22/03/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-24383 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất<br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội<br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="509" height="654" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="227" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png" alt="" class="wp-image-83092" srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png 600w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti-300x114.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch lấy ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Xem bản đồ quy hoạch của khu vực trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, xã hoặc Cổng thông tin điện tử của chính phủ hoặc các website như meeymap.com miễn phí." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó" } },{ "@type": "Question", "name": "Xem quy hoạch chi tiết ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Trên các website chính thức của sở tài nguyên và môi trường hoặc trên các ứng dụng tra cứu quy hoạch hiện nay như meeymap.com app Meey Map trên CH Play hay App store." } },{ "@type": "Question", "name": "Meey Map là gì ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu THÔNG TIN QUY HOẠCH sử dụng đất 63 tỉnh/TP Việt Nam trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN." } },{ "@type": "Question", "name": "Bảng kê tọa độ góc rảnh là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tọa độ góc ranh (hay còn gọi là tọa độ VN_2000) là tọa độ quốc gia Việt Nam. Nếu tọa độ Google Maps là tọa độ quốc tế, thì tọa độ VN2000 là tọa độ của riêng Việt Nam. Tọa độ góc ranh thường nằm ở trang thứ 3 của GCN Quyền sử dụng đất." } },{ "@type": "Question", "name": "Ký hiệu ODT là loại đất gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ONT là đất ở tại nông thôn; ODT là đất ở tại đô thị." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó" } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch chi tiết 1 5000 là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch 1/5000 là loại bản đồ địa chính vẽ theo tỷ lệ 1/5000 và còn được gọi với tên là quy hoạch chung." } },{ "@type": "Question", "name": "Xem bản đồ quy hoạch Hà Nội ở đâu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "người dân chỉ cần truy cập địa chỉ http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn hoặc vào địa chỉ sau https://meeymap.com/tin-tuc/quy-hoach-ha-noi" } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch xây dựng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Là công cụ pháp lý giúp nhà nước quản lý và phát triển môt cách hiệu quả đất đai và không gian." } },{ "@type": "Question", "name": "Làm sao để biết khu đất nằm trồng quy hoạch?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Cách phát hiện nhà đất 'dính' quy hoạch 1. Kiểm tra thông tin ghi trong sổ đỏ ... 2. Kiểm tra trực tiếp tại UBND. ... 3. Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND các quận, huyện. ... 4. Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai. ... 5. Liên hệ với công ty dịch vụ nhà đất." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch có nghĩa là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững" } },{ "@type": "Question", "name": "Đ.nl là loại đất gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ký Hiệu Các Loại Đất Hiện Nay Trên Bản Đồ Hành Chính 2022 DNL là ký hiệu đất thường thấy trên bản đồ địa chính. Đất DNL có vai trò quan trọng trong cung cấp nhu cầu điện năng phục vụ cho đời sống của người dân." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch màu hồng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Đất ở tại đô thị (ODT) hoặc đất ở tại nông thôn (ONT) thì sẽ được ký hiệu màu hồng." } },{ "@type": "Question", "name": "Kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là bao nhiêu năm?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm." } },{ "@type": "Question", "name": "Quy hoạch xây dựng là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Quy hoạch xây dựng là gì? Quy hoạch xây dựng là công cụ pháp lý giúp nhà nước quản lý và phát triển môt cách hiệu quả đất đai và không gian." } },{ "@type": "Question", "name": "Bản đồ quy hoạch màu cam là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Màu cam-đỏ: loại đất cơ quan nhà nước: đất quốc phòng, an ninh; đất thương mại dịch vụ, đất khu công nghiệp." } }] } </script> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1.wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"0c6c1dff1f"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.7" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.65" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.65-1712759039" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.5.2" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.5.2" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 6.1 on 2024-04-20 08:43:57 --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v55bfa2fee65d44688e90c00735ed189a1713218998793" integrity="sha512-FIKRFRxgD20moAo96hkZQy/5QojZDAbyx0mQ17jEGHCJc/vi0G2HXLtofwD7Q3NmivvP9at5EVgbRqOaOQb+Rg==" data-cf-beacon='{"rayId":"87717246ee41588a","b":1,"version":"2024.3.0","token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e"}' crossorigin="anonymous"></script>