Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 85 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

Thị xã Hoài Nhơn có diện tích 420,84 km², dân số năm 2019 là 212.063 người, mật độ dân số đạt 504 người/km².
Thị xã Hoài Nhơn có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường: Bồng Sơn, Hoài Đức, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và 6 xã: Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Phú, Hoài Sơn.
Hoài Nhơn có vị trí thuận lợi về giao thông như: có tuyến đường sắt Bắc – Nam với 02 nhà ga là Tam Quan và Bồng Sơn. Có quốc lộ 1A chạy dài từ Bắc đến Nam, là điểm đầu của các tỉnh lộ ĐT639, ĐT638, DDT629, ĐT630 nối liền hầu hết các huyện trong tỉnh, có 24 km đường bờ biển với 02 cửa biển. Nằm ở vị trí trung tâm giữa 02 thành phố lớn của tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi là thành phố Quy Nhơn (cách 85 km) và thành phố Quảng Ngãi (cách 90 km). Như vậy, Hoài Nhơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bình Định nói riêng và vùng Trung Trung Bộ nói chung.

Thông tin quy hoạch thị xã Hoài Nhơn

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn được xác định theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND được tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 27/6/2019.
Chính vì vậy, quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hoài Nhơn. Quy hoạch phù hợp với tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung về phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định.
Quy hoạch thị xã Hoài Nhơn nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 10/10/2019.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất thị xã Hoài Nhơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thị xã Hoài Nhơn.
Theo Điều 1 của Quyết định số 13/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 thị xã Hoài Nhơn được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 42.086,75 ha, thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch của thị xã Hoài Nhơn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.131,52 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 45,03 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 133,13 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, thị xã Hoài Nhơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoài Nhơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoài Nhơn

Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 1196/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của thị xã Hoài Nhơn. Theo quyết định này, có thể kể đến một số dự án trên địa bàn huyện như:

 • Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn. Nằm trên địa bàn phường Hoài Tân. Tổng diện tích dự án là 3,20 ha.
 • Nhà làm việc công an phường Hoài Đức. Nằm trên địa bàn phường Hoài Đức. Tổng diện tích dự án là 0,20 ha.
 • Khu đô thị dịch vụ khu phố Bình Chương Nam. Nằm trên địa phường Hoài Đức. Tổng diện tích dự án là 29,85 ha.
 • Cụm công nghiệp Hoài Hương. Nằm trên địa bàn phường Hoài Hương. Tổng diện tích dự án là 59,00 ha.
 • Cụm công nghiệp Đệ Đức – Hoài Tân (Đệ Đức 1). Nằm trên địa bàn phường Hoài Tân. Tổng diện tích dự án là 15,34 ha.
 • Trường Mẫu giáo – điểm chính Gia An. Nằm trên địa bàn xã Hoài Châu Bắc. Tổng diện tích dự án là 0,72 ha.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, thị xã Hoài Nhơn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, thị xã Hoài Nhơn

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Hoài Nhơn được thực hiện theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận ngày 14/6/2022. với diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thị xã, bao gồm các nhóm đất:

 • Đất nông nghiệp 13.920,2 ha
 • Đất phi nông nghiệp 12.620,5 ha
 • Đất chưa sử dụng 2.065,1 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của thị xã Hoài Nhơn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.978,22 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 463,76 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của thị xã Hoài Nhơn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 2.467,52 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 778,83 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thị xã Hoài Nhơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Hoài Nhơn
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Hoài Nhơn

Ngoài ra, danh mục các công trình dự án đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn bao gồm:

 • Các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất: 272 công trình, diện tích 2.561,13 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa: 64 công trình, diện tích 230,81 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa: 10 công trình, diện tích 285,69 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ: 21 công trình, diện tích 116,14 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng trên 20 ha đất rừng phòng hộ: 02 công trình, diện tích 124,74 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất: 21 công trình, diện tích 153,86 ha.
 • Các công trình, dự án có sử dụng trên 50 ha đất rừng sản xuất: 02 công trình, diện tích 111,26 ha.
 • Các công trình, dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất: 74 công trình, diện tích 367,15 ha.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất thị xã Hoài Nhơn năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Hoài Nhơn.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…