Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bạn đang tra cứu xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn các thông tin quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ.

Giới thiệu xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Vùng: Đồng bằng sông Hồng
Thành lập: 1/3/2020
Diện tích: 8,02 km²
Dân số: 8.338 người (2019)
Mật độ: 1.040 người/km² (2019)
Mã hành chính: 12532.0
bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Xã Châu Sơn nằm ở phía tây nam huyện Quỳnh Phụ, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp xã Quỳnh Hồng và xã Quỳnh Mỹ
  • Phía tây giáp huyện Hưng Hà
  • Phía nam giáp xã Quỳnh Nguyên
  • Phía bắc giáp các xã Quỳnh Giao, Quỳnh Khê và Quỳnh Ngọc.

Bản đồ xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

xa Chau Son huyen Quynh Phu Thai Binh

Bản đồ vị trí xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ vệ tinh xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xây dụng vùng của xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Click vào ảnh phóng to ảnh.

bản đồ quy hoạch quỳnh phụ
Bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Xem bản đồ quy hoạch xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ phóng to

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….