Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Đây là một nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về quy hoạch đô thị và sự phát triển trong khu vực này.

Vị trí địa lý xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Xã Chu Phan có vị trí:

  • Phía đông giáp xã Thạch Đà
  • Phía tây giáp xã Tiến Thịnh
  • Phía nam giáp sông Hồng
  • Phía bắc giáp xã Liên Mạc.

Xã Chu Phan có diện tích 8,56 km², dân số năm 2012 là 9.603 người

Giao thông xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Trên địa bàn xã Chu Phan hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Đê Tả Sông Hồng…

Xã nằm ở cách xa trung tâm của huyện Mê Linh nên mạng lưới giao thông khá thưa thớt, chủ yếu là các tuyến đường liên thôn, xã. Trên địa bàn của xã có con đê sông Hồng là một trong 4 hệ thống đê điều của các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Hệ thống đê sông Hồng có tổng chiều dài lớn nhất với 1.314 km và là hệ thống đê sông có quy mô lớn và hoàn thiện hơn so với các hệ thống đê còn lại.

Chu Phan là một xã của huyện Mê Linh, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Chu Phan cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Mê Linh. Quy hoạch giao thông huyện Mê Linh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Chu Phan là một xã của huyện Mê Linh, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Chu Phan cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Mê Linh. Quy hoạch giao thông huyện Mê Linh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,…

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Chu Phan được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Chu Phan thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Trên địa bàn của xã có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai trong đó nổi bật là dự án Xây dựng bến Hạ thủy phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Xã Chu Phan trên bản đồ Google vệ tinh.

Chu Phan là một xã của huyện Mê Linh, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Chu Phan cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh. Quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất xã Chu Phan được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất Năm 2024 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Chu Phan có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Trường Tiểu học Chu Phan A; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất tại điểm X7.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Xã Chu Phan trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Mê Linh. Theo văn bản này, xã Chu Phan có nhiều dự án khác những dự án đã nêu trên nghị quyết 21 dự kiến sắp được thu hồi đất, gồm có:

– Nhà văn hóa Tân Châu, Chu Phan, Nại Châu, Mạch Tữ của UBND H.Mê Linh.

– Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất tại điểm X6, thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh của TTPT Quỹ Đất.

– Dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà, Hoàng Kim, Văn Khê, Tự Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa đồng thời xây dựng Trạm cấp nước có quy mô công suất khoảng 25.000 m3/ngđ đến 30.000 m3/ngđ tại xã Tiến Thịnh, thuộc huyện Mê Linh của Liên doanh Cty CP nước sạch nông thôn Thái Bình & Cty dịch vụ kỹ thuật Năng Lượng.

– Chyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt, đất vườn ao liền kề trong khu dân cư sang đất ở.

– Đấu giá quyền thuê đất để sản xuất nông nghiệp theo QĐ số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của TPHN.

– Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,phát triển kinh tế hộ giao đình theo mô hình KT trang trại, trên địa bàn huyện Mê Linh.

– Xây dựng bến Hạ thủy phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh.

Đất dính quy hoạch ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Địa bàn xã Chu Phan có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Chu Phan được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh. Quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Chu Phan thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2030 huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Chu Phan trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

1. Đường chạy qua địa bàn phía bắc

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía bắc của xã Chu Phan, đi qua các khu dân cư Thôn Trên, Mạnh Chữ, Thôn Mới, Xóm Làng…

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 – 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng).

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Chu Phan. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là một trong số những đường sẽ mở ở xã Chu Phan trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Mê Linh.

Đây là tuyến đường dài khoảng 605 m nối từ đê Tả Sông Hồng ở đoạn gần đường tỉnh 308 và kéo dài nối với tuyến đường gần chùa thôn Nại Châu.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Chu Phan trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2030 huyện Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

 

Việc quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội trở nên đơn giản và tiện lợi nhờ đến sự hiện diện của Meey Map. Đây không chỉ là một công cụ tra cứu thông tin mà còn là nguồn tài liệu hữu ích, giúp bạn bám sát theo sự phát triển và thay đổi của đô thị trong khu vực này. Với Meey Map, bạn không chỉ thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin mà còn có cơ hội hiểu rõ và theo dõi những đổi mới quan trọng, góp phần vào sự hiểu biết chặt chẽ về xã Chu Phan và toàn bộ cộng đồng xung quanh. Hãy để Meey Map trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình khám phá vùng đất này.

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Kiên Hải, Kiên Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn….

vnm long an tan thanh bac hoa

Bản đồ quy hoạch xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh

Bạn đang tìm kiếm xã Bắc Hòa. Xã Bắc Hòa là một xã của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Xã Bắc Hòa là một xã thuộc huyện…

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang|Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang. Cùng xem bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đồng…

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang

Bản đồ quy hoạch tỉnh An Giang| Tra cứu quy hoạch An Giang

Bạn đang tim kiếm bản đồ hành chính tỉnh An Giang. Để tra cứu quy hoạch An Giang. An Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông…

untitled 16240132243591000579491

Bản đồ quy hoạch xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội chi tiết

Xã Phú Cát, thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong quy hoạch và phát triển đô thị. Với mục tiêu…

picture1 1639660648978658814787

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận|Kế hoạch sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận. Ninh Thuận là một tỉnh ven hải nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nước ta…