Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bạn đang tìm kiếm tra cứu xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Meey Map gửi tới bạn các thông tin dưới đây.

bản đồ xã Quỳnh hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
bản đồ xã Quỳnh hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Giới thiệu xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

  • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
  • Thành lập: 1969
  • Diện tích: 5,9 km²
  • Dân số: 8.110 người (2009)
  • Mật độ: 1.375 người/km² (2009)
  • Dân tộc: Kinh
  • Mã hành chính: 12520.0

Bản đồ xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ vị trí xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ vệ tinh xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Sơn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

bản đồ quy hoạch xây dụng vùng của huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Click vào ảnh phóng to ảnh.

bản đồ quy hoạch quỳnh phụ
Bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Xem bản đồ quy hoạch xã Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ phóng to

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….