Thông tin quy hoạch

Đô thị loại V là gì? Tiêu chi quy định về đô thị loại V thế nào?


Thành phố loại V là gì? Các tiêu chí để trở thành đô thị loại V. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây!

Thành phố loại V là gì?

Đô thị loại IV và loại V là đô thị cấp vùng với các quận xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn.
Nghị định cũng quy định nguyên tắc, tiêu chí phân loại quy hoạch thị trấn, cơ sở và chức năng quy hoạch thị trấn; quy mô dân số tối thiểu phải đạt từ 4.000 người trở lên; mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thành và thành phố trực thuộc trung ương ít nhất phải đạt 65% trong tổng số người có việc làm; hệ thống công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan thành phố.

đô thị loại V có quy mô dân số từ 4 vạn người trở lên. Mật độ dân số trung bình từ 2000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong các quận xây dựng ít nhất là 65% trên tổng số lao động có việc làm.
Đối với các đô thị miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì quy mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn nhưng phải đạt ít nhất 50% so với tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải đạt ít nhất 70% so với quy định. tiêu chuẩn quy định so với đô thị tương đương.
Nghị định 42/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/07/2009 và thay thế Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp chính quyền đô thị.

Thành phố Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại V
Thành phố Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại V

Tiêu chí phân loại đô thị loại V

đô thị loại V phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

  • Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tổng hợp cấp huyện, trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, trung tâm giao thông vận tải, có vai trò thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển của huyện hoặc cụm liên xã;
  • Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

– Dân số toàn lãnh thổ thành phố đạt từ 4000 người trở lên.

– Mật độ dân số:

  • Toàn đô thị đạt từ 1000 người/km2 trở lên;
  • Tính trên diện tích đất phát triển đô thị từ 5000 người/km2 trở lên.

– Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên.

– Trình độ phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển kiến ​​trúc, cảnh quan đô thị đạt tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Tính đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam có 674 đô thị loại V.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Vị trí địa lý Lào Cai

Bản đồ quy hoạch Lào Cai | Bản đồ hành chính Lào Cai Phóng To

Lào Cai là tỉnh miền núi Tây Bắc trên bản đồ Việt Nam. Trong những năm gần đây Lào Cai đang vươn lên và phát triển mạnh mẽ…

Vị trí địa lý Lạng Sơn

Bản đồ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn | Bản đồ Lạng Sơn khổ lớn phóng to

Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng đông bắc trên bản đồ Việt Nam. Đây là tỉnh có vị trí chiến lược trong an ninh quốc phòng…

c 58 1681380436 5329

Bản đồ Tỉnh Kiên Giang|Quy hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ tỉnh Kiên Giang chi tiết và thông tin quy hoạch tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp…

Vị trí địa lý thành phố Hồ Chí Minh

Bản đồ Các Quận TPHCM | Tra Cứu Thông Tin quy hoạch TPHCM

Là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và cũng là thành phố lớn nhất trên cả nước về dân số, quy mô đô thị hóa,Thành…

c 263 1678161835 1419

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hải Dương, Hải Dương| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mới nhất 2023 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản…

Thông tin chi tiết bản đồ Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch Hưng Yên|Kế hoạch Sử dụng Đất

Hưng Yên những năm gần đây tự hào có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa rất nhanh. Đây là tỉnh thành nằm trong vùng…