Bản đồ quy hoạch

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

xs 20220508211746478

Xuân Sơn là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Xã Xuân Sơn nằm ở phía tây thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 13,33 km², giáp với nhiều xã khác của thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cụ thể, phía đông xã Xuân Sơn giáp xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây); phía tây giáp phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) và huyện Ba Vì; phía nam giáp xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây); phía bắc giáp Thụy An và xã Cam Thượng (huyện Ba Vì). (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Chùa Linh Sơn – Tây Vị

Đường đi qua Chùa Linh Sơn – Tây Vị sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường chạy qua khu vực phía nam xã và kết thúc ở gần số 281, Tỉnh lộ 87A.

xs1 20220508212206173

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 – 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

xs1 20220508212510686

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Chùa Tiên Kiều với Trường quân sự bộ tư lệnh Thủ Đô

Xã cũng có thể mở một đường nối Chùa Tiên Kiều với Trường quân sự bộ tư lệnh Thủ Đô với chiều dài khoảng 3 km. 

xs2 20220508213538462

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 – 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

xs2 20220508213948849

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 – 2030. Bản đồ này do UBND thị xã Sơn Tây lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…