Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn theo quy hoạch.

Ninh Sơn là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Xuân Sơn; phía tây giáp xã Ninh Thượng; phía nam giáp xã Ninh An; phía bắc giáp Phú Yên.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 7. Gần địa giới phía đông xã có Quóc lộ 1A chạy qua. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính TP Nha Trang cách khoảng 56 km; tới trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hoà khoảng 54 km.

Trong tương lai, xã Ninh Sơn sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 4,5 km, đi qua UBND xã Ninh Sơn về phía nam. Đây chính là một đoạn của đường tỉnh 651G.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Ninh Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

1 20230502141207676

 Xã Ninh Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

1 20230502144120200

 Bản đồ quy hoạch xã Ninh Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

1 20230502144300933

 Đoạn đường dài khoảng 4,5 km, đi qua UBND xã Ninh Sơn về phía nam, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…