Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

0 20220709194658685

 Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Đường từ nút giao Cù Chính Lan – Hoàng Văn Thái đến chung cư Hà Đô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Cù Chính Lan – Hoàng Văn Thái đến chung cư Hà Đô với chiều dài khoảng 220 m.

1 20220709194729766

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1 1 20220709194734623

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Cù Chính Lan – Hoàng Văn Thái.

1 2 20220709194739157

 Đoạn đầu tuyến đi qua một số nhà dân.

1 3 20220709194742922

 Từ đoạn chung cư Hà Đô, tuyến đã xây dựng.

1 4 20220709194747243

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường từ nút giao Nguyễn Viết Xuân – Nguyễn Ngọc Nại đến ngõ 93 Hoàng Văn Thái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Nguyễn Viết Xuân – Nguyễn Ngọc Nại đến ngõ 93 Hoàng Văn Thái dài khoảng 268 m.

2 20220709201004453

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

2 1 20220709201010632

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Nguyễn Viết Xuân – Nguyễn Ngọc Nại.

2 2 20220709201016241

 Tuyến đường này đi qua đoạn số 101 Hoàng Văn Thái.

2 3 20220709201020767

 Và kết thúc ở ngõ 93 khi hết địa bàn phường Khương Trung.

6. Đường nối Hoàng Văn Thái với ngõ 134 Lê Trọng Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường nối Hoàng Văn Thái với ngõ 134 Lê Trọng Tấn với chiều dài khoảng 100 m.

3 20220709202626116

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

dji0781 20220709202630792

 

dji0809 20220709202634753

 

dji0822 20220709202638905

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…