Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

0 20220719081618417

 Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường DT427B kéo dài đến QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường DT427B kéo dài qua QL1A đến cầu Khê Hồi với chiều dài khoảng 1,628 km.

1 20220719081835556

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1 1 20220719081839429

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, gần UBND huyện Thường Tín.

1 2 20220719081842695

 Tuyến cắt QL1A đoạn vườn hoa mới xây dựng cạnh đường tàu.

1 3 20220719081846591

 Tuyến đường này đi qua gần chùa Sóc.

1 4 20220719081849908

 Toàn tuyến nhìn từ QL1A.

1 5 2022071908185351

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Hà Hồi, Thường Tín.

2. Tuyến đường nối mục 1 với DT427

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường nối mục 1 với đường DT427 với chiều dài hoảng 400 m.

2 20220719084542498

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

2 1 20220719084546294

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427.

2 2 20220719084550549

 Tuyến đường này đi qua bên hông trường THCS thị trấn Thường Tín.

2 3 20220719084553678

 Và kết thúc khi giao với đường mục 1.

3. Đường nối mục 1 với đường qua bên hông Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường nối mục 1 với đường qua bên hông Cao đẳng sư phạm Hà Tây với chiều dài khoảng 100 m.

3 20220719090254316

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

3 1 20220719090257560

 

3 2 20220719090300384

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…