Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

p 20220423140330933

 Xã Bình Kiến thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp Hòa Kiến; Phía nam giáp phường 8; phía bắc giáp An Phú.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

13. Đường nối đường Hùng Vương tới đường Mậu Thân

Đường này có điểm đầu ở đường Hùng Vương, điểm cuối ở đường Mậu Thân, có chiều dài khoảng 775 m.

p1 20220423150923589

 Đường nối đường Hùng Vương tới đường Mậu Thân trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220423150922565

 Đường nối đường Hùng Vương tới đường Mậu Thân trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường Trần Hào tới đường Nguyễn Hữu Thọ

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường Trần Hào, điểm cuối ở đường Nguyễn Hữu Thọ, cách đó khoảng 390 m.

p2 20220423150924828

 Đường nối đường Trần Hào tới đường Nguyễn Hữu Thọ trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220423150924312

 Đường nối đường Trần Hào tới đường Nguyễn Hữu Thọ trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới đoạn cách đó khoảng 1 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Hữu Thọ, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc.

p3 20220423150926378

 Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220423151234126

  Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…