Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

p 2022042315271817

 Xã Bình Kiến thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp Hòa Kiến; Phía nam giáp phường 8; phía bắc giáp An Phú.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

19. Đường nối đường An Dương Vương tới trường đại học xây dựng miền trung, cơ sở B

Đường này có điểm đầu ở đường An Dương Vương, điểm cuối ở trường đại học xây dựng miền trung, cơ sở B, có chiều dài khoảng 880 m.

p1 20220423155324856

 Đường nối đường An Dương Vương tới trường đại học xây dựng miền trung, cơ sở B trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220423155323878

 Đường nối đường An Dương Vương tới trường đại học xây dựng miền trung, cơ sở B trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới cầu Cây Xộp

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối ở cầu Cây Xộp, cách đó khoảng 1,45 km.

p2 20220423155327974

 Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới cầu Cây Xộp trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220423155325499

Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới cầu Cây Xộp trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối đường An Dương Vương tới đường Nguyễn Tất Thành

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường An Dương Vương, sau đó kết thúc ở đường Nguyễn Tất Thành. Đường này có chiều dài khoảng 920 m.

p3 20220423155329748

 Đường nối đường An Dương Vương tới đường Nguyễn Tất Thành trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220423155328770

 Đường nối đường An Dương Vương tới đường Nguyễn Tất Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…