Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

0 20220903092902148

 Xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

1. Tuyến đường qua UBND xã Khánh Hà mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường qua UBND xã này mở rộng, dài khoảng 723 m.

1 20220903092951735

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1 1 20220903093002582

 Tuyến đường sẽ mở rộng theo quy hoạch là đường qua UBND xã Khánh Hà.

1 2 20220903093006479

 Tuyến mở rộng về bên trái, hướng từ Đại Áng đi xã Khánh Hà.

1 3 2022090309301048

1 4 20220903093013305

 Tuyến kết thúc ở đoạn đường Liễu Ngoại.

1 5 20220903093016641

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở rộng theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường qua cây xăng Khánh Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường qua cây xăng Khánh Hà, dài khoảng 700 m.

2 20220903094441819

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps).

2 1 20220903094445610

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đại Hưng, gần UBND xã Khánh Hà.

2 2 20220903094448858

2 3 20220903094452243

 Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, phía sau cây xăng Khánh Hà.

2 4 20220903094455985

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ Đại Hưng đi Đồng Quan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà đáng chú ý có tuyến đường từ Đại Hưng đi Đồng Quan dài khoảng 873 m, trong đó đoạn đầu khoảng 200 m thuộc xã Đại Áng.

3 20220903095558176

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

3 1 20220903095613253

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).

[xyz-ihs snippet=”huyen-thuong-tin”]

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…