Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 1.

Sơn Đông là một xã thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Xã có diện tích 9,57 km². Phía tây giáp tỉnh Phú Thọ qua ranh giới là sông Lô; phía đông giáp TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; phía nam giáp huyện Vĩnh Tường; phía bắc giáp xã Triệu Đề.

1. Đường đi qua đền thờ Trần Nguyên Hãn

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Sơn Đông, có chiều dài khoảng 3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần nhà văn hóa thôn Giang). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. Chi tiết nằm trên hai hình minh họa mới.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua đền thờ Trần Nguyên Hãn theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Lập Thạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua đền thờ Trần Nguyên Hãn trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường khu di tích Sơn Đông với địa giới phía bắc của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường khu di tích Sơn Đông với địa giới phía bắc của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 700 m. Điểm đầu nằm trên đường khu di tích Sơn Đông (gần điểm giao đường 305 với đường khu di tích Sơn Đông, cách khoảng 150 m). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường khu di tích Sơn Đông với địa giới phía bắc của xã theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Lập Thạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường khu di tích Sơn Đông với địa giới phía bắc của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua công ty CP bê tông Sơn Đông

Đường này có chiều dài vào khoảng 560 m. Điểm đầu nằm trên đường đi qua đền thờ Trần Nguyên Hãn, đây là một đường sẽ mới, đã được giới thiệu ở trong bài. Điểm cuối nằm trên bờ sông Lô (gần công ty CP bê tông Sơn Đông).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua công ty CP bê tông Sơn Đông theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Lập Thạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua công ty CP bê tông Sơn Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…