Bản đồ quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

p 20220426105311634

 Xã Xuân Lộc thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Hải; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp xã Xuân Bình; Phía bắc giáp tỉnh Bình Định.

13. Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Chánh Lộc – Diêm Trường, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,66 km về phía bắc.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu 

p1 20220426141854703

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km trên bản đồ quy hoạch.

p1 20220426141853373

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,55 km về phía tây.

p2 20220426141856134

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ quy hoạch.

p2 20220426141855533

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn chợ Xuân Lộc. Đường này có chiều dài khoảng 1,77 km.

p3 20220426141857454

Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc trên bản đồ quy hoạch.

p3 20220426141856831

 Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY d

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…