Bản đồ quy hoạch

Hưng Yên dự kiến xây mới 16 đường tỉnh lộ

STT

Đường tỉnh (ĐT)

Điểm đầu, điểm cuối tuyến

Chiều dài tuyến

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật (TCKT)

Nội dung duy tu bảo trì, nâng cấp và điều chỉnh

1

ĐT 376

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐH.22 thuộc địa phận xã Trưng Trắc huyện
Văn Lâm, điểm cuối Km37 855 giao với QL.39 thuộc địa phận xã Thiện Phiến
huyện Tiên Lữ

51,45 km

(đoạn Km0 00 giao với
QL.5 đến Km37 855 giao với QL.39 Triều Dương; đoạn tránh thị trấn Ân Thi
Km17 050 đến Km28 450 Hồng Quang; đoạn tránh Hải Triều Km35 500 đến
Km37 190 giao với ĐT.378 tại Dốc Hới).

Cấp I, 6
làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị. Riêng đoạn tuyến cũ từ thị trấn Ân
Thi đến Hồng Quang và từ Hải Triều đến Dốc Hới, quy mô cấp III, 2 – 4 làn xe

Quy hoạch điểu chỉnh đoạn tuyến ĐT.376 qua khu vực đông dân cư Trung Hòa, Tân Việt dài khoảng 5 km; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, 6 làn xe
Kéo dài ĐT.376 từ nút giao ĐH.22 tại xã Trưng Trắc, Văn Lâm khoảng
1 km đến vị trí giao với tuyến cao tốc CT.38 – Vành đai 4 – Hà Nội. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I ĐB, 6 làn xe

2

ĐT 377

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐT.379B tại thị trấn Văn Giang, điểm cuối
Km37 500 giao với ĐT.376 tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi

37,5 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qu đô
thị theo quy hoạch đô thị

Quy hoạch xây dựng đoạn Ngã ba Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đến
QL.39 chiều dài khoảng 7 km, đoạn tuyến từ QL.39 đến ĐT.376 dài khoảng 6 km; đoạn từ ĐT.376 đến ĐT.386 dài khoảng 6 km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cấp III ĐB, 2 làn xe

Quy hoạch xây dựng các đoạn tuyến tránh xã Đông Tảo, huyện Khoái
Châu; thị trấn Khoái Châu; thị trấn Văn Giang chiều dài khoảng 18 km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II ĐB, 4 làn xe

3

ĐT 377B

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐT.377 tại ngã ba Ba Hàng thuộc xã An Vĩ,
huyện Khoái Châu, đến điểm cuối giao ĐT.378 tại Dốc Vĩnh

2,4 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

4

ĐT 378

Điểm đầu Km76 894 thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang
(giáp ranh TP Hà Nội), điểm cuối KM155 994 thuộc địa phận xã Tam Đa, huyện Phù Cừ (giáp ranh tỉnh Hải Dương)

79,1 km

Cấp IV ĐB, 2 làn xe

5

ĐT 379

Điểm đầu Km0 00 tiếp giáp với địa phận TP Hà Nội nối vào đường
Vành đai 3 Hà Nội, điểm cuối Km17 400 giao với QL.39 thuộc xã
Dân Tiến huyện Khoái Châu

17,4 km

Đoạn 1: điểm đầu Km0 00 tiếp giáp với địa phận TP. Hà Nội nối vào
đường vành đai 3 Hà Nội thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang và
điểm cuối giao ĐT.381 thuộc xã Yên Hòa, Yên Mỹ, dài khoảng 13,3 km; quy mô, TCKT cấp I ĐB, 6 làn xe.
Đoạn 2: điểm đầu Km13 300 giao ĐT 381 thuộc xã Yên Hòa,
Yên Mỹ đến điểm cuối Km17 400 giao với QL.39 thuộc xã Dân Tiến,
huyện Khoái Châu, dài khoảng 4,1 km. Quy mô, TCKT cấp III ĐB,
2 làn xe

Xây dựng 2 đoạn tuyến: đoạn từ xã Yên Hòa đến QL.39, dài khoảng
4,05 km, quy mô, TCKT cấp I ĐB, 6 làn xe; đoạn nối ĐT.379 với
QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài khoảng 1,2 km, quy mô,
TCKT cấp II ĐB, 4 làn xe

6

ĐT 379B

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐH.20 thuộc xã Cửu Cao, huyện Văn Giang giáp xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, điểm cuối thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang giáp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm

6,23 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô
thị theo quy hoạch đô thị

7

ĐT 380

Điểm đầu Km0 00 cầu Gáy thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm
giáp tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối Km17 330 giao QL.39 thuộc địa phận xã Dân
Tiến, huyện Khoái Châu

17,33 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

8

ĐT 381

Điểm đầu Km0 00 giao với QL.5 thuộc địa phận xã Giai Phạm, huyện
Yên Mỹ, điểm cuối Km10 500 giao với ĐT.379 tại xã Yên Hòa, huyện Yên
Mỹ

10,5 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe

9

ĐT 382

Điểm đầu Km0 00 giao với QL.38 tại cống Tranh thuộc xã Phù
Ủng, huyện Ân Thi, điểm cuối Km27 800 tại bến phà Mễ Sở thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang

27,8 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe

10

ĐT 382B – Tuyến chạy dọc 2 bên đường bộ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên

Điểm đầu từ xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, giáp TP Hà
Nội, điểm cuối tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, giáp tỉnh Hải Dương

53,88 km

Cấp I ĐB, 6 làn xe, đoạn
qua khu đô thị, khu công nghiệp theo quy hoạch đô thị, công nghiệp

11

ĐT 383

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐT.380 thuộc xã Minh Châu, huyện
Yên Mỹ, điểm cuối Km10 00 giao với ĐT.378 tại Dốc Bái, xã Đông Kết, Khoái
Châu

10 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe

Quy hoạch nâng cấp tuyến ĐH.56 (từ Dốc Bái đến bến Đông Ninh) lên
thành ĐT.383, dài khoảng 3,5 km, quy mô, TCKT cấp III ĐB, 2 làn
xe. Nghiên cứu xây dựng cầu Đông Ninh vượt sông Hồng

12

ĐT 384

Điểm đầu Km0 00 giao với QL.38 thuộc xã Tân Phúc,
huyện Ân Thi, điểm cuối Km17 200 giao với ĐT.378 thuộc địa phận xã Liên Khê, huyện Khoái Châu

17,2 km

Cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

13

ĐT 385

Điểm đầu Km0 00 giao với QL.5 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh,
huyện Văn Lâm, điểm cuối Km17 200 thuộc địa phận xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, giáp tỉnh Hải Dương

17,2 km

cấp III ĐB, 2 làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

14

ĐT 386

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐT.376 tại Bình Trì, huyện Ân Thi, điểm
cuối KM24 700 giao với ĐT.378 thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù
Cừ

24,7 km

Cấp III ĐB, 2
làn xe, đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị

Xây dựng các đoạn tuyến: đoạn kết nối cầu Từ Ô, đoạn từ Đa Lộc đến
Minh Tân, đoạn đường dẫn cầu La Tiến. Quy mô, TCKT tối thiểu
cấp III ĐB, 2 làn xe

Nâng cấp lên thành QL.39B khi toàn tuyến quy mô, TCKT đạt tối thiểu cấp III đồng bằng, 2 – 4 làn xe

15

ĐT 387

Điểm đầu Km0 00 giao với ĐT.385 thuộc xã Lương Tài, huyện
Văn Lâm, điểm cuối Km18 400 (đò Hà đi Hải Dương) thuộc địa phận xã Bãi
Sậy, huyện Ân Thi

18,4 km

Cấp II ĐB, 4 làn xe

Xây dựng 3 đoạn: đoạn kéo dài tuyến thuộc xã Lương Tài,
huyện Văn Lâm đến giáp tỉnh Bắc Ninh, dài khoảng 2,2 km; đoạn từ nút giao QL.38 lý trình Km15 576 đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài khoảng 1,03 km và đoạn tuyến mới cắt qua QL.5 dài khoảng 1,5 km; quy mô, TCKT cấp II ĐB, 4 làn xe

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…

anh chup man hinh 2021 12 07 luc 104324 16388486375201879483648

Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Đồng, huyện An Dương. Phương án sử dụng đất xã An Đông, An Dương thành…

Một số khu đất dính quy hoạch của phường Thượng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm.

Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tìm hiểu bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin miễn phí và…