Bản đồ quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn phường Phước Hòa đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tháng 12/2020 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo dự thảo này thì thị xã Phú Mỹ đã đưa 136 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn phường Phước Hòa, đáng chú ý là:

– Trụ sở Công an phường Phước Hòa (thửa 1725, tờ 32), do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 0,21 ha. Về tiến độ, đăng ký theo văn bản số 1213/CAT PH10 ngày 11/9/2020.

– Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Nằm trên địa bàn phường Phước Hòa và xã Tân Hòa. Do công ty công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích là 965,80 ha. Về tiến độ, đã kiểm kê thực địa xong. Đang lập phương án BT, HT và TĐC.

Kế hoạch sử dụng đất phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phường Phước Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Kế hoạch sử dụng đất phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ năm 2021 thuộc địa bàn phường Phước Hòa.

– Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phần đất hở ranh giữa Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 và đường Phước Hòa- Cái Mép), do công ty công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích là 1,94 ha. Về tiến độ, đang kiểm kê; lập phương án BT, HT và TĐC.

– Trung tâm logistic Cái Mép Hạ, do UBND thị xã Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Nằm trên địa bàn phường Phước Hòa và xã Tân Hòa.  Vởi tổng diện tích là 1,763 ha. Về tiến độ, đang thực hiện (đã ban hành TBTH 800 ha; thực hiện kiểm đếm khoảng 400 ha).

– Đường 991B (Từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép) , do Ban QLDA GTKV Cảng Cái Mép – Thị Vải làm chủ đầu tư. Nằm trên địa bàn phường Phước Hòa và xã Tân Hòa. Với tổng diện tích là 35,77 ha. Về tiến độ, hiện còn 01 hộ, diện tích 0,0446 ha, đang lập thủ tục thu hồi.

Ngoài ra, còn nhiều dự án khác trên địa bàn phường Phước Hòa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ như: Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh; đường dây 110Kv đấu nối LSP Long Sơn (trên địa bàn Phú Mỹ); trục thoát nước chính dọc Quốc lộ 51 và tuyến mương bao đón dọc hành lang kỹ thuật,…

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….